Pridružite se nam:

VARSTVO IN PRAVICE STAREJŠIH DELAVCEV – OBVESTILO ZA ČLANSTVO SPS

Datum objave: 30-11-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

Z varstvom pravic starejših delavcev, znotraj policije, v preteklosti ni bilo večjih težav, saj te kategorije delavcev enostavno ni bilo med nami oziroma si policistke in policiste, ki bi izpolnjevali te pogoje lahko preštel le na prste ene roke. Z izgubo bonificirane delovne dobe, ki pa je takrat kot sindikat še nismo mogli zagovarjati in braniti, saj smo nastali šele skoraj desetletje zatem, pa se je s postopnim zvišanjem starosti ob upokojitvi, v veliko večjem številu, začela pojavljati tudi kategorija starejših delavcev. S prehodom delavcev iz drugih državnih organov med policiste pa se je število le teh na dolgi rok samo še povečalo, kar se v praksi odraža ravno v zadnjih nekaj letih. Tako imamo v Sloveniji tudi primer policista, ki je star več kot 60 let in opravlja dela in naloge v redni patrulji, na splošni policijski postaji.

Zaradi navedenega tudi ni malo vprašanj članic in članov našega sindikata, ki se nanašajo na varstvo posameznih pravic, ki veljajo za starejše delavce. Zaradi navedenega smo se v vodstvu Sindikata policistov Slovenije (SPS) odločili, da bomo nekaj najpomembnejših pravic na kratko tudi povzeli.

Za starejše delavce se po Zakonu o delovnih razmerjih štejejo delavci, ki so starejši od 55 let, zaradi česar uživajo oziroma so upravičeni tudi do posebnega varstva.

Starejši delavec tako lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

V skladu s 199. členom Zakona o delovnih razmerjih pa starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Enako velja tudi za neenakomerno razporejen delovni čas ob upoštevanju 148. in podredno 146. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Prav tako pa na podlagi določil 19. člena Kolektivne pogodbe za policiste, policista oziroma policistke, v primeru premestitve ali napotitve od dotedanjega kraja opravljanja dela, ki je oddaljen več kot 30 km, ni mogoče začasno premestiti ali napotiti brez njegovega oziroma njenega soglasja, in sicer v primeru če je starejši od 55 let (moški) oziroma starejša od 50 let (ženska).

Poleg tega pa se po Zakonu o delavcih v državnih organih, ki se upošteva tudi za določitev letnega dopusta policistom in policistkam, delavcu, ki je dopolnil 50 let starosti, letni dopust poveča za 5 dni.

Na podlagi napisanega tako upamo, da bo tudi s spoštovanjem vseh zgoraj navedenih pravic, starejšim delavcem, med katerimi je vedno več tudi policistk in policistov, vsaj nekoliko lažja pot do upokojitve.

 

Na koncu vas še obveščamo, da lahko vprašanja, ki so povezana s pravicami starejših delavcev, pošljete člani SPS na e-poštni naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                                Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 


Datum :   30. 11. 2019

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>