Pridružite se nam:

STROKOVNI POSVET »ZDRAVJE OMOGOČA DELO IN ŽIVLJENJE« - obvestilo in program    

 

Datum objave: 04-11-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

Sindikat policistov Slovenije (SPS) nadaljuje z aktivnostmi na področju psihosocialne podpore članom skladno s programom dela za leto 2019. V sklopu tega bomo poleg spomladanskih aktivnosti in sodelovanja v partnerskem projektu »PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM« ter jesenskih celodnevnih začetnih in nadaljevalnih delavnic organizirali in izvedli še 2. strokovni posvet »ZDRAVJE OMOGOČA DELO IN ŽIVLJENJE«.

 

Strokovni posvet bomo izvedli v sodelovanju s Policijo in z zunanjimi institucijami z namero, da dodatno osvetlimo zavedanje o zdravju ter opozorimo na pomen skrbi in ukrepov za vzdrževanje zdravja, v primeru bolezni ali poškodb pa uspešno soočenje in ozdravitev. Poleg predavanj bodo predstavniki NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje, DOB – Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Program Svit in Inštituta Karakter predstavili promocijsko gradivo, napihljiv tridimenzionalni anatomski model debelega črevesa, izvedli meritve krvnega pritiska in svetovali za ohranitev zdravja in vitalnosti. To bo omogočeno tako udeležencem posveta kot vsem ostalim zaposlenim v Policiji in MNZ, če se bodo odločili za to. Poleg članov sindikata nameravamo udeležbo na strokovnem posvetu omogočiti tudi predstavnikom Policije in MNZ, ki opravljajo delo na tem področju. Zavedamo se namreč, da lahko s skupnimi močmi učinkoviteje in bolje vplivamo na ozaveščenost naših sodelavk in sodelavcev o pomenu zdravja tako pri delu kot v življenju nasploh. 

 

Strokovni posvet bo potekal v četrtek, dne 28. novembra 2019 med 09.30 in 15.45 uro v veliki predavalnici Policijske akademije v Tacnu.  

 

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo. Število mest je omejeno tako, da bomo upoštevali prijave tistih, ki se bodo prijavili prej. Zadnji rok za prijave je sreda, 13. 11. 20197 do 18.00 ure zaradi pravočasne izdaje sklepa o koriščenju sindikalnih ur, ki so v obojestranskem interesu delodajalca in SPS. To pomeni, da bodo vsi udeleženci posveta imeli priznano 8 urno delovno obvezo zaradi vsebine in trajanja posveta, skladno s 27.  členom  Statuta  SPS, 22.n člena Kolektivne pogodbe za  policiste in Dogovora o izrabi  ur za sindikalno delo za izvedbo in udeležbo na aktivnostih, ki jih organizira sindikat in so v obojestranskem interesu (v nadaljevanju: Dogovor), št. 219/9-2019/28 (28-04) z dne 24. 9. 2019.

 

Strokovni posvet je namenjen članicam in članom SPS, v primeru prostih mest pa tudi ostalim zaposlenim v Policiji in MNZ. 

 

Zainteresirani naj pošljejo prijave na naslov: adil.huselja@sindikat-policistov.si, z naslednjimi podatki:

 

1.             ime in priimek,

2.             policijska enota / organizacijska enota,

3.             delovno mesto.

 

Za več informacij vam je Adil Huselja na voljo tudi na telefonski številki 051 280 135.

 

SPS se prizadeva, da vsem članicam in članom sindikata omogoči pridobitev novih znanj in veščin za uspešno premagovanje vsakodnevnih obveznosti ter za zmanjševanje in odpravljanje škodljivih posledic stresa pri opravljanju nalog policije. Z aktivnostmi na tem področju podpiramo sistemske ukrepe in želimo dodatno prispevati pri pridobivanju strokovnih in osebnostnih kompetenc ter krepitvi zdravja zaposlenih v Policiji in MNZ. Hkrati pa želimo s tem podpreti tudi prizadevanja institucij in nevladnih organizacij na področju promocije zdravja in podpore obolelim.

 

S spoštovanjem!                                              

                                

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS                                                                                                                

                                                        

 

  

»ZDRAVJE OMOGOČA DELO IN ŽIVLJENJE«

28. november 2019, Policijska akademija v Tacnu

             P R O G R A M

Ura

Vsebina

8.45 – 9.25

Registracija udeležencev

9.30 – 9.35

Uvod in predstavitev vsebine strokovnega posveta  

9.35 – 9.45

Pozdravni nagovor organizatorjev in predstavnikov institucij

9.45 – 10.00 

Breda Brezovar Goljar (DOB Slovenije): Predstavitev projekta PRAVI MOŠKI   

10.00 – 10.15

prof. dr. Peter Umek (Fakulteta za varnostne vede): Policisti niso imuni za duševne in telesne težave 

10.15 – 11.00

Tea Kosmač, mag. (Zdravstveno vzgojni center Zdravstveni dom Ljubljana Vič):

Skrb za lastno zdravje in delavnice Svetovanja za zdravje

11.00 – 11.45

mag. Tanja Majcen (SPS), predavatelj Fakultete za vede o zdravju (Fakulteta za vede o zdravju): Partnerski projekt »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom«

11.45 – 12.45

Odmor – pogostitev – izjave za medije

12.45 – 13.15

Taja Kontler (NIJZ, OE Ljubljana): Preprečevanje raka na debelem črevesu in danki ter preventivni programi SVIT, DORA in ZORA

13.15 – 13.30

Vojko Čermelj (Program SVIT): Poslanstvo SVITOVEGA ambasadorja 

13.30 – 14.15 

prof. dr. med. Mojca Zvezdana Dernovšek (Inštitut Karakter, Program Omra):  Psihoedukacija in psihoedukativni pristop v programu OMRA (za povečanje pismenosti o duševnem zdravju in opolnomočenje ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev)

14.15 – 14.30

Odmor

14.30 – 15.00

Adil Huselja (SPS): Dvojni dvojec – EFT in ČI GONG (uspešno soočanje in obvladovanje dejavnikov stresa ter zmanjševanje negativnih posledic stresa)

15.00 – 15.30

Lidija, Renato: Resnične zgodbe resničnih junakov 

(pričevanja uslužbencev policije, ki so dokazali, da se z voljo in vztrajnostjo da premagati bolezen, pa tudi doseči neverjetne dosežke)

15.30 – 15.45

Zaključek strokovnega posveta

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>