Pridružite se nam:

NOŠENJE MAJICE Z BALISTIČNO ZAŠČITO – OBVESTILO

 

Datum objave: 16-10-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) na vodstvo policije naslovili vprašanja glede nošenja majice z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi (v nadaljevanju zaščitna majica).

 

V dopisu smo opozorili, da imajo policisti kolesarji zaradi nošenja zaščitne majice zdravstvene težave, prav tako jim majica pri vožnji na kolesu predstavlja težavo z okretnostjo. V SPS smo poudarili, da se policisti kolesarji, pri višjih temperaturah soočajo z večjo toplotno obremenitvijo kot ostali policisti, posebej ko se zaustavijo zaradi izvajanja postopka, kontrole prometa ali samo zaradi ustavitve pri rdeči luči na semaforju, saj se jim v primerjavi z drugimi zaradi fizične aktivnosti (vožnja kolesa) že brez zaščitne majice dvigne telesna temperatura, zaščitna majica pa samo še poviša telesno temperaturo, zaradi česar prihaja tudi do močnejšega potenja in izgube velike količine telesnih tekočin. Poudarili smo tudi, da je v primeru interventnih dogodkov obremenitev še hujša. Opozorili smo tudi, da policisti pri tovrstnem delu nimajo možnosti »počitka« saj so aktivni tudi pri vožnji in nimajo možnosti, da bi se shladili v službenem vozilu s klimatsko napravo.    

 

Vodstvo policije smo tudi opozorili na policiste in policistke, ki so bili zaradi zdravstvenih težav napoteni na oceno zmožnosti policista za delo, vendar se po pregledu in ugotovitvi oz. oceni, da so sposobni za opravljanje v večini primerov ni nič zgodilo, čeprav je bilo v oceni zapisano, da ne rabijo nositi zaščitne majice in da je potrebno poskrbeti za zamenjavo zaščitne majice za neprebojni telovnik.

 

Vodstvo policije smo naprosili tudi, da nam sporočijo kakšne rešitve iščejo za tiste policiste in policistke, ki imajo zaradi nošenja zaščitne majčke zdravstvene težave oz. imajo v oceni zmožnosti navedeno, da ne rabijo nositi zaščitnih majčk, pa jih še vedno morajo nositi.

 

Zanimalo nas je  tudi, kakšne rešitve se iščejo za policistke, ki imajo večje oprsje in imajo zato težave pri nošenju zaščitne majice oz. imajo celo zdravstvene težave, nekatere od njih pa so bile že zaradi tega tudi poslane na oceno zmožnosti policista za delo.

S stani delodajalca smo prejeli odgovore na naša vprašanja, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.

 

SPS: Zaradi vsega navedenega vas naprošamo, da nam sporočite, v kateri fazi je sedaj nabava neprebojnih telovnikov?

 

Policija: Nosilci balistične zaščite (zaščitni telovniki) so v postopku nabave iz letošnjih proračunskih sredstev, zato je skrajni rok dobave konec novembra 2019.

 

SPS: Naprošamo vas tudi, da nam sporočite kakšne rešitve iščete za tiste policiste in policistke, ki imajo zaradi nošenja zaščitne majčke zdravstvene težave oz. imajo v oceni zmožnosti navedeno, da ne rabijo nositi zaščitnih majčk, pa jih še vedno morajo nositi?

 

Policija: Ocena, ki jo poda strokovna zdravstvena služba (SVZD UOK MNZ) je za delodajalca zavezujoča, je pa v takem primeru potrebno razmišljati o drugih načinih zagotavljanja varnosti policistov in zmožnostih opravljanja istega dela.

 

SPS: Zanima nas tudi, kakšne rešitve se iščejo za policistke, ki imajo večje oprsje in imajo zato težave pri nošenju zaščitne majice oz. imajo celo zdravstvene težave, nekatere od njih pa so bile že zaradi tega tudi poslane na oceno zmožnosti policista za delo?

 

Policija: Za policistke še vedno iščemo ustrezne rešitve, kar smo izpostavili tudi na sestanku s predstavniki podjetja Teijin Aramid, ki je bil 3. 9. 2019. Po do sedaj zbranih podatkih je ta problematika prisotna v vseh državah (varnostnih strukturah), zato intenzivno iščemo najustreznejšo rešitev. Ugotavljamo, da je tudi pri nam prisotna težava pri policistkah z večjim oprsjem, medtem ko večina policistk pove, da jim ustreza moški model zaščitne majice. Ženski model ima pripravljen kalup za oprsje, ki pa veliko ženskam ne ustreza, poleg tega pa je na tem predelu zaščita zmanjšana (ni zaščite pred vrezi in vbodi, ampak samo balistična zaščita). Policija je dolžna iskati rešitve v sodelovanju s proizvajalci zaščitne opreme zato, da so zagotovljeni enaki ali vsaj primerljivi standardi varnosti, ki jo nudi zaščitna oprema.  

 

SPS: Nazadnje pa vas naprošamo, da preučite naše vprašanje glede obveznosti nošenja zaščitne majice policistov kolesarjev?

 

Policija: Tako kot vsem ostalim policistom, je tudi policistom kolesarjem treba zagotoviti ustrezno zaščito, kar je bilo storjeno z zadolžitvami zaščitnih majic. Vemo, da je toplotna obremenitev fizično bolj aktivnih policistov večja, na kar se morajo policisti ustrezno pripraviti in izvajati vse potrebne ukrepe, tako za zagotavljanje lastne varnosti, kot tudi za varovanje lastnega zdravja (zadostna hidracija, izogibanje neposrednemu soncu in hudi vročini, kolikor je to seveda mogoče ipd.). Zaščitna majica ima vlogo zaščite tudi pri morebitnem padcu policista in podobnih nezgod, ne le zaščite pred napadi (zaščitni vložek prerazporedi silo udarca, npr. varnostnega pasu pri prometni nesreči in s tem zmanjša posledice in poškodbe). Menimo, da bo uporaba zaščitnih telovnikov, ki so primerni za uporabo tudi policistom - kolesarjem, znatno vplivala na zmanjšanje omenjenih težav. (MNZ) Izhajajoč iz navodil za uporabo in tehničnih karakteristik zaščitnih majic in ob njihovi pravilni uporabi pri policistih kolesarjih po našem mnenju uporaba majic ne bi smela predstavljati pretiranega tveganja za nastanek zdravstvenih okvar z vidika povečane toplotne obremenitve. V poletnem času ob povišanih zunanjih temperaturah in vlažnosti zraka nošenje majic sicer lahko predstavlja občutek zmanjšanega toplotnega udobja pri čemer je treba upoštevati dejstvo, da so majice izdelane iz materialov, ki posebej poskrbijo za učinkovito odvajanje vlage in toplote od telesa in hkrati poskrbijo za enakomerno distribucijo hladnega zraka iz hladilnih vložkov pod celotno površino balističnih vložkov s čemer se zagotavlja primerna termo regulacija telesa, ki preprečuje nastanek toplotne preobremenitve. Zato poudarjamo, da je v poletnem času, ko so zunanje temperature zraka izrazito visoke potrebno smiselno upoštevati napotke oziroma priporočila za delo ob visokih temperaturah, dok. št. 102-11/2013/4 (1504-07) z dne 9. 8. 2013, ki ga je pripravila Služba za varnost in zdravje MNZ in so objavljena tudi na intranetu policije na naslovu: http://intranet.policija.si/images/UOK/do_2018/Visoke_temperature_-_priporocila.pdf

 

Vodstvo Policije je poudarilo, da zagotavljanje varnosti policistk in policistov ostaja ena od prioritetnih nalog, zato smo vam vedno na voljo za izmenjavo informacij in skupno posvetovanje na tem področju. Razumemo vaša prizadevanja in opozarjanja vendar apeliramo na vas da prepoznate, da je večina trenutnih težav pri uporabi zaščitnih majčk posledica t.i. procesa uvajanja novosti (beri: zaščitna majčka). Slednje do neke mere spreminja dosedanje »navade« oziroma ustaljenosti pri opravljanju policijskih nalog in vzporedno se pričakovano pojavljajo določene težave. Vendar vam zagotavljamo, da s pravilno uporabo in po preteku t.i. »uvajalnega« časa, zaščitna oprema postane »normalen« del vsakdanje opreme ter ustaljenosti pri policijskem poklicu, ob tem da se bistveno dvigne raven osebne (lastne) varnosti, kar pa je ključno. Seveda za druge težave, kot so npr. uporaba primernih zaščitnih majic za policistke z večjim oprsjem pa rešitve iščemo skupaj proizvajalcem in verjamemo, da jih bomo našli. Navsezadnje zato tudi sodelujemo s tujimi policijami, ki imajo identične težave in enako iščejo ustrezne rešitve.  

 

V SPS smo proučili tudi priporočila za delo ob visokih temperaturah in ugotovili, da je v priporočilih predlagano, da v kolikor delo poteka v ekstremno visokih temperaturah oziroma je delo organizirano v zunanjem delovnem okolju, da se pri delu javni uslužbenci ne izpostavljajo direktnemu soncu, izvajanje dela naj bo kratkotrajnejše oziroma občasno, delo naj se opravlja v parih, potrebno pa jim je tudi zagotoviti ustrezne količine brezalkoholnih tekočin. V zvezi navedenega je še poudarjeno, da naj vodje intenzivirajo delo zjutraj oziroma zvečer, ko je zunanja temperatura nizka, zagotovi pa naj tudi daljše odmore med delovnim časom v ohlajenem prostoru, zmanjšajo naj intenzivnost dela, ter prilagodijo delovni čas po razporedu, obvezno pa je potrebno zaradi temperaturnih ekstremov v zunanjem okolju zagotoviti pogostejše menjave.

 

V SPS smo mnenja, da je nošenje zaščitne majice zaradi varnosti smiselna, saj so policisti, ki opravljajo operativno delo, ves čas opravljanja operativnega dela izpostavljeni nepričakovanim napadom in da do napada lahko pride kadarkoli, tako pri interveniranju, kontroli prometa, kot tudi pri "rutinskem" zbiranju obvestil. Poudariti moramo, da se z izboljšanjem varnosti uporabnika zmanjšuje njegovo udobje, saj zaščitna sredstva niso namenjena udobju ampak zaščiti, zato so za izdelavo uporabljeni najboljši dostopni materiali, da bi zagotovili čim boljši kompromis med zaščito, udobjem in funkcionalnostjo za opravljanje nalog policije. Dejstvo je, da zaščita ne pomeni udobnosti, vendar je le to potrebno tehtati z varnostjo policista, ki pa je najpomembnejša.

 

Sporočamo vam, da je trenutna oprema verjetno zaradi hitrega razvoja že zastarela, vendar bodo še v letošnjem letu razdelili približno 2.500 novih zaščitnih telovnikov, ki ne bodo zgolj udobnejši ampak tudi sodobnejši.

 

Vseeno pa se moramo zavedati, da pri opravljanju policijskih nalog ni možno predvideti vseh situacij vnaprej, zato pa je potrebno, da se uporablja oprema, ki lahko tveganja za poškodbe ali celo smrt zniža na minimum, obenem pa so vodje tisti, ki morajo zagotoviti delovne pogoje v skladu s priporočili, ki vam jih posredujemo v prilogi.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

PRILOGA:Visoke temperature - usmeritve oz priporočila.pdf

 

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>