Pridružite se nam:

NAKAZILO PLAČE NA RAČUN ODPRT V TUJINI – OBVESTILO

 

Datum objave: 13-10-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo vas, da smo bili v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) s strani člana obveščeni, da je na računovodstvo naslovil vprašanje glede nakazila osebnega dohodka v tujino, saj v EU plačilni promet preko IBAN deluje brez težav. V obvestilu nas je seznanil, da uporablja spletno banko (t.i. Neo banko) N26 in da v gospodarstvu delodajalci nimajo težav z nakazilom osebnega dohodka v tujino.

 

Zaradi navedenega smo delodajalca seznanili, da obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) v skladu s katerim morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri ponudnikih plačilnih storitev razen, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je drugače zagotovljena evidenca o teh plačilih.

 

Prav tako smo v dopisu poudarili, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v okviru 135. člena določa le, da se plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Fizična oseba, ki odpre plačilni račun v tujini, mora FURS v skladu z Zakonom o finančni upravi (ZFU) finančni upravi ta račun prijaviti v osmih dneh od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti.

 

Delodajalca smo seznanili tudi z mnenjem SPS, da določbe ZDR-1 in ZDavP-2 ne urejajo dolžnosti nakazovanja prejemkov na plačilne račune v odprte v Sloveniji, prav tako pa določbe ZFU nalagajo dolžnost lastnika računa, da račun prijavi v roku 8 dni od odprtja računa, s čimer bi po našem mnenju moral zadostovati bančni račun odprt kjerkoli v evrskem območju za nakazilo plače. V SPS smo še poudarili, da menimo, da delodajalec ne more zahtevati drugega računa odprtega v Sloveniji, predvsem če sta obe državi v evrskem območju.

 

S stani delodajalca smo danes prejeli odgovor, v katerem nam pritrjuje in nam pojasnjuje, da je nakazilo plače na račun odprt v tujini v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku in direktivami EU možno, če je država v kateri je odprt transakcijski račun v območju SEPA. Nekaterim javnim uslužbencem tako plačo že nakazujemo na bančne račune, odprte v tujini.

 

Zaradi tega, ker vse policijske enote s to možnostjo očitno niso bile seznanjene, je Urad za finančne zadeve in nabavo pripravil usmeritve, št. 4500-7/2019/45 (1511-05), 8. 10. 2019, ki vam jih pošiljamo v prilogi. V skladu z usmeritvami lahko javni uslužbenci spremembe podatkov za nakazilo plače sporočijo Uradu za finančne zadeve in nabavo (GPU) oziroma pristojnemu Oddelku za finančne zadeve (PU).

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

priloga:dopis__PU_-_odgovor_SPS_-_nakazilo_p_P (002).pdf

 

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>