Pridružite se nam:

OSNOVNA IN NADALJEVALNA CELODNEVNA DELAVNICA »POLICIJSKI STRES – MED TEORIJO IN PRAKSO« - OBVESTILO

 

Datum objave: 04-10-2019

Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo skladno z načrtom dela do konca leta izvedel dve začetni in dve nadaljevalni delavnici. Termini delavnic so naslednji:

 

1.      osnovna: petek, 25. oktober 2019 med 9.00 in 16.00 uro v Centru dobrega 

               počutja ZANA v Velenju;

2.      osnovna: petek, 29. november 2019 med 9.00 in 16.00 uro v Centru dobrega 

               počutja ZANA v Velenju;

3.      nadaljevalna: petek, 22. november 2019 med 9.00 in 16.00 uro v Kongresnem  
   centru Terme zreče v Zrečah;

4.      nadaljevalna: petek, 13. december 2019 med 9.00 in 16.00 uro v Kongresnem 
   centru Terme zreče v Zrečah.

 

Vse delavnice bomo izvedli v prijetnem in sproščenem okolju navedenih centrov. Organiziral in izvedel jih bo Adil Huselja, vodja projektne skupine za psihosocialno podporo v SPS. Delavnice so namenjene vsem članicam in članom SPS, ne glede na delovno mesto oziroma delo, ki ga opravljate. Delavnice se lahko udeleži največ dvajset oseb, o uvrstitvi na seznam usposabljanj pa boste obveščeni po prejemu prijave. Za nadaljevalno delavnico se lahko prijavijo le tisti, ki so se že udeležili osnovne delavnice v letošnjem ali preteklih letih. Udeležba je za članice in člane SPS brezplačna.

 

Vsi, ki bi se želeli udeležiti osnovne ali nadaljevalne delavnice pošljite prijavo na naslov: adil.huselja@sindikat-policistov.si, z naslednjimi podatki:

 

1.      ime in priimek,

2.      telefonska številka,

3.      policijska enota / organizacijska enota,

4.      delovno mesto,

5.      datum delavnice.

 

Za več informacij vam je Adil Huselja na voljo tudi na telefonski številki 051 280 135.

 

Udeležencem usposabljanja bo priznana delovna obveza osmih ur. Skladno z 9. točko Dogovora med SPS in Policijo, št. 219/9-2019/28 (2-04) z dne 24. 9. 2019 se v skladu s 22.s členom KPP udeležencem delavnic omogoči pravica do uporabe vozil policije, če so ta na razpolago in to ne vpliva na redno delo, upoštevaje predpise in notranje akte ministrstva, ki urejajo področje stvarnega premoženja. Predhodno najavo uporabe službenih vozil opravi sindikalni zaupnik SPS, ki se z neposrednimi vodji policijskih enot, dogovori o smotrni uporabi službenih vozil skladno z navedenim dogovorom in navedenimi akti.

 

Udeležbo priporočamo vsem, še posebej pa tistim, ki ste bili letos ali v lanskem letu v bolniškem staležu več kot enaindvajset dni, ste bili poškodovani ali ste se v službi ali družinskem okolju srečevali s čustveno obremenjujočimi dejavniki, ki so vas prizadeli in vam porušili notranje ravnovesje.

 

Stresnim dogodkom se ni moč izogniti,  z znanjem in določenimi tehnikami pa lahko bistveno vplivate na pravočasno zaznavanje dejavnikov stresa in predvsem na zmanjševanje negativnih posledic, ki vplivajo na vaše počutje, zdravje in kvaliteto življenja. S tovrstnim delom in organizacijo delavnic želimo članicam in članom SPS olajšati dostop do znanja in kompetenc, ki vam bodo pomagale pri učinkovitem soočanju in obvladovanju dejavnikov stresa tako pri delu kot v življenju nasploh.

 

 

S spoštovanjem!

 

Mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS                                                                                                     

                                                                                                                                

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>