Pridružite se nam:

PREDLOG SPREMEMBE UREDBE O POVRAČILU STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 23-09-2019

Spoštovani,

 

Sindikat policistov Slovenije je v preteklih mesecih, vse od sprejetja politične odločitve o uvedbi mešanih policijskih patrulj na zunanji schengenski meji z Republiko Italijo, predvsem zaradi pritiska slednje, od pristojnih zahteval ureditev ustreznega plačila policistk in policistov, ki opravljajo delo na območju sosednjih držav. To temo smo v SPS večkrat izpostavili tudi v javnih in medijskih nastopih in tako tudi preko javnosti vršili pritisk na MNZ in Vlado Republike Slovenije, da je potrebno ponovno uvesti plačilo dnevnic za delo v tujini, ko službena traja vsaj 6 ur, ki so bile odpravljene z ZUJF v letu 2012.

 

S strani Ministrstva za javno upravo smo po večmesečnih pritiskih SPS prejeli v mnenje Predlog nove Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki na našo izrecno zahteva ponovno uvaja plačilo 25% dnevnice, določene za določeno državo, tudi v primerih, ko službena pot traja najmanj 6 ur.

 

Žal pa smo, kljub ugoditvi našim zahtevam, ponovno priča izigravanju in zavlačevanju, ki gre na škodo policistk in policistov. Kljub temu, da predlog nove Uredbe uveljavlja naše zahteve, MJU oz. Vlada RS načrtujeta veljavnost nove Uredbe šele s 1.1.2020. Zato smo v SPS v mnenju na Uredbo podali predlog, da se določba 25. člena v Prehodnih in končnih določbah Uredbe, ki določa začetek veljavnosti  1. januarja 2020, dopolni tako, da določbe 3. odstavka 6. člena pričnejo veljati takoj oz. naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

 

Sindikat policistov Slovenije se vse od meseca maja 2019, ko je bila zaradi pritiska Republike Italije sprejeta politična odločitev o uvedbi mešanih policijskih patrulj slovenske in italijanske policije na zunanji schengenski meji«. Ministrstvo za notranje zadeve smo večkrat pozvali k ureditvi ustreznega plačila za policiste, ki opravljajo delo v tujini, vendar ustreznega odgovora nismo prejeli. Kot smo večkrat tudi javno opozarjali, da so slovenski policisti v primeru dela v mešanih patruljah v neenakopravnem položaju s pripadniki tujih varnostnih organov, ki opravljajo delo v Sloveniji. Samo za primer navajamo, da smo v kontaktu z italijanskimi policisti bili seznanjeni, da bodo za delo v patruljah na območju Republike Slovenije prejemali dnevnice skladno z določbami nacionalne zakonodaje in sicer Dekreta št. 11-325 z dne 23.3.2011 (Gazetta ufficiale 132/2011). Ureditev ustreznega plačila nedvomno izkazuje odnos Vlade posamezne države do pripadnikov svojih policij. Namreč, delo na območju druge države pomeni tudi večjo odgovornost policistk in policistov, saj v tujini ne opravljajo le dela in nalog, temveč predstavljajo lastno državo. S sprejetjem našega predloga, bi se brez nepotrebnega odlašanja takoj (čeprav tudi v tem primeru veliko prepozno glede na datum 1.7.2019, ko je bila takšna politična odločitev uveljavljena v praksi) ustrezno ovrednotilo delo policistov na območju sosednjih držav,

 

Glede na navedeno utemeljeno pričakujemo, da bodo na MJU in Vladi RS naš predlog sprejeli in tako pokazali ustrezen odnos do slovenskih policistk in policistov, ki morajo zaradi politične odločitve izvajati dodatno delo, kljub temu, da kadrovska situacija in povečanje varnostne problematike, ne omogoča več niti normalnega izvajanja rednih nalog

 

Zato od MJU kot pristojnega ministrstva za pripravo Uredbe, kot Ministrstva za notranje zadeve v medresorskem usklajevanju utemeljeno pričakujemo, da naš predlog sprejmejo in tudi tako spremenjeno Uredbo nemudoma uvrstijo na naslednjo sejo Vlade Republike Slovenije.

 


mag. Kristjan Mlekuš                                                                 

PREDSEDNIK SPS


                                                                  

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>