Pridružite se nam:

SRAMOTA BREZ PRIMERE!

Datum objave: 13-09-2019

Spoštovani,

 

Sindikat policistov Slovenije izraža globoko razočaranje in ogorčenje nad pasivnostjo Ministrstva za notranje zadeve RS in ministra g. Boštjana Poklukarja pri pripravljanju in sprejemanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) za leti 2020 in 2021!

 

SPS je s strani Ministrstva za javno upravo (MJU), kot reprezentativni sindikat, v mnenje prejel Predlog Skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave za leti 2020 in 2021 (številka dokumenta 110-84/2019/). Pri pregledu dokumentacije smo razočarano ugotovili, da kljub evidentnemu naraščanju varnostnih groženj, varnostnih dogodkov in predvsem dvigovanja trenda ilegalnih migracij pri varovanju schengenske meje, za leti 2020 in 2021, dovoljeno zaposlitev v Policiji ostaja na enaki ravni kot v preteklih letih. Posledično to pomeni, da se odgovorni ne zavedajo resnosti situacije, s katero se soočajo policistke in policisti!

 

Pri tem smo z nepojmljivim ogorčenjem ugotovili, kot izhaja iz citiranega dokumenta MJU, da MNZ v postopku sprejemanja SKN sploh ni predlagal nobene spremembe za Policijo s ciljem povečanja zaposlitev in s tem izboljšati delovnopravni položaj zaposlenih! Kot izhaja iz navedenega dokumenta MJU pod točko 4., so predloge za spremembe oz. predloge po dodatnih zaposlitvah na MJU poslali: Vladne službe odgovorne generalnemu sekretarju vlade (za Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov), Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo  za infrastrukturo in Ministrstvo za obrambo. 

 

Ministrstvo za notranje zadeve, na čelu z ministrom g. Boštjanom Poklukarjem se torej očitno sploh ne zadeva resnosti situacije in kadrovske krize v policiji,  kljub temu da bi se mogel in moral zavedati varnostnih izzivov, ki vsakodnevno vplivajo na delovnopravni položaj zaposlenih v Policiji in njihove pravice (varnost in zdravje pri delu, delovni čas, ipd.), kar pomanjkanje policistov in podhranjenost policijskih enot nedvomno pomeni!

 

 

Takšno pasivnost MNZ ocenjujemo kot sramoto brez primere!

 

 

Pri tem želimo v Sindikatu policistov Slovenije opozoriti zlasti na bližajoče se predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije, ki bo v skladu z odločitvijo Sveta EU št. 2016/1316 (Uradni list EU št. L 208/42 z dne 2.8.2016) potekalo od 1.7. do 31.12.2021, torej čez slabi dve leti!. Na podlagi podatkov o številu varovanj v času predsedovanja 2008 lahko ugotovimo, da bodo policijske enote ponovno soočenje z velikim številom odsotnosti policistov iz matičnih enot zaradi zagotavljanja varnosti različnim delegacijam na obisku v Republiki Sloveniji ter varovanja različnih protokolarnih dogodkov. V letu 2008, v času varovanja zasedanj Sveta EU v Sloveniji, je bilo v policiji zaposlenih 9.300 policistov oziroma skoraj 1.200 več kot jih je zaposlenih danes! Izobraževanje za policista traja 2 leti, tako da se upravičeno sprašujemo kje bo minister dobil ustrezne kadre, s katerimi se bo zagotovilo strokovno varovanje predsedovanja na najvišji ravni zahtevnosti in hkrati zagotovil  spoštovanje pravic zaposlenih, ki izhajajo iz slovenskega in mednarodnega pravnega reda? Glede na to, da MNZ ravno za obdobje do predsedovanja ni predlagalo nujno potrebnih zaposlitev in posledično popolnitev policijskih enot ocenjujemo, da se sploh ne zaveda resnosti situacije!

 

 

Spomnimo, da je bila tema kadrovske krize v policiji na podlagi takrat poslanega javnega pisma SPS, tudi predmet predvolilnega soočenja na POP TV dne 1.6.2019 (video dostopen na spletni strani https://www.24ur.com/novice/volitve/zadnje-veliko-soocenje-kdo-bo-se-zaostril-stalisca-in-kdo-omilil.html) . Vabimo vas k ponovnemu ogledu in analizi takrat podanih odgovorov s strani sedanjega predsednika Vlade RS in ostalih predsednikov parlamentarnih strank ter si na podlagi tega ustvarite mnenje.

 

Mi pa se sprašujemo, ali lahko ta ladja zaradi kadrovske krize sploh lahko potone še nižje? 

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>