Pridružite se nam:

VIŠJI DODATKI ZA DELO PONOČI, V NEDELJO IN DELA PROST DAN – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 02-09-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Obveščamo vas, da so s 1. septembrom 2019 stopile v veljavo določbe 7. in 8. člena Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki se nanašajo tudi na zaposlene v policiji in Ministrstvu za notranje zadeve in uveljavljajo višje dodatke za delo ponoči, delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan. Navedene spremembe so bile prenesene v KPJS zaradi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki je bil sklenjen med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 3. 12. 2018.

 

Zaradi navedenih sprememb KPJS se s 1. septembrom 2019 uveljavijo višji naslednji dodatki:

 

-      DODATEK ZA DELO PONOČI
dodatek se iz 30 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca zviša na  40 %

-      DODATEK ZA DELO V NEDELJO
dodatek se iz 75 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca zviša na 90 %

-      DODATEK ZA DELO NA DAN, KI JE Z ZAKONOM DOLOČEN KOT DELA PROST DAN
dodatek se iz 90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca zviša na 120 %

 

Na podlagi napisanega vam sporočamo, da bodo zaposlenim, pri obračunu ur za mesec september obračunani in nato v mesecu novembru izplačani višji dodatki za delo ponoči, za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                            generalni sekretar SPS

 

Datum :   2. 9. 2019    

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>