Pridružite se nam:

OBVESTILO O ZAKLJUČKU PROJEKTA “PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM”

 

Datum objave: 22-08-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

 

delo v policiji je stresno in nevarno, od policista zahteva dobro telesno pripravljenost in psihološko stabilnost. Zato smo v Sindikatu policistov Slovenije v decembru leta 2018 pristopil k projektnemu partnerstvu s Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem v projektu »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom«. 

Rezultati raziskave nakazujejo, da je delo policistov pretežno sedeče, zaradi česar so pod povečanim tveganjem, saj je sedentarnost pomemben dejavnik tveganja za razvoj številnih nenalezljivih bolezenskih stanj, kot so srčno-žilne bolezni. Dodatno so policisti pogosto izpostavljeni izmenskemu delu, katerega posledice so nespečnost, utrujenost in težave s koncentracijo, zaradi česar se poveča tveganje za nastanek nezgod na delovnem mestu. Delo policista je specifično tudi zaradi izvajanja policijskih pooblastil, pri svojem delu se policisti pogosto srečujejo s tragičnimi dogodki ter so nemalokrat izpostavljeni grožnjam in časovnim pritiskom. Vse to se odraža v povečanem stresu tako na delovnem mestu kot v prostem času. Zato je promocija zdravja na delovnem mestu za policiste še posebej pomembna.

Namen skupnega projekta je bil zasnovati program promocije zdravja za slovenske policiste, saj se z omenjeno problematiko v Sloveniji nihče poglobljeno ne ukvarja kljub že dokazanim tveganjem za zdravje, ki so jim policisti zaradi specifike dela podvrženi.

V okviru promocije zdravja je bilo izvedenih šest aktivnosti:

1. Za oceno trenutnega psiho-fizičnega stanja policistov so bili razviti trije spletni vprašalniki, ki so naslavljali: (I) sedenje, spanje in telesna dejavnost (761 izpolnjenih vprašalnikov), (II) prehrana in hidracija (456 izpolnjenih vprašalnikov), (III) izmensko delo in stres (431 izpolnjenih vprašalnikov). Vprašalniki so bili nadgrajeni z individualno oblikovanim, avtomatsko generiranim poročilom za vsak vprašalnik ločeno, v katerem so bili predstavljeni rezultati in podani predlogi za izboljšave. Poročilo je dobil izpolnjevalec takoj ko je vprašalnik izpolnil.

  

2. Analiza trenutnega stanja s pomočjo vprašalnikov je bila nadgrajena z veljavnejšimi, objektivnimi meritvami sedenja, spanja in telesne dejavnosti s pomočjo dveh pospeškometrov. Razvit je bil vprašalnik o bolečini v spodnjem delu hrbta, ki so ga policisti na meritvah izpolnili. Omenjenih meritev se je udeležilo 66 policistov. Dodatno so bile izvedene fiziološke meritve, ki omogočajo poglobljen vpogled v zdravstvene kazalnike. Z bioimpendanco se je pomerila telesna sestava, z multiparametrskim senzorjem se je pomerila frekvenca srčnega utripa in variabilnost srčnega utripa, temperatura kože, pulzna oksimetrija, galvanska upornost kože, arteriografija in indirektna kalorimetrija. Prav tako so udeleženci 3 zaporedne dni pisali prehranski dnevnik, na podlagi katerega je bil možen vpogled v njihove prehranske navade. Fizioloških meritev se je udeležilo 56 policistov. Rezultati meritev so bili podani v obliki podrobnega individualnega poročila, z dodanimi mednarodnimi priporočili za izboljšanje življenjskega sloga, ki je bilo posredovano individualno in anonimno vsakemu sodelujočemu. S tem so bili uspešno in objektivno ovrednoteni čas sedenja, spanja in telesne dejavnosti ter izvedene poglobljene fiziološke meritve, to je prvi takšen primer v R Sloveniji.

3. Napisanih je bilo pet prispevkov, na izbrane teme (I) sedentarnost in gibalna aktivnost, (II) ergonomija, (III) prehrana in hidracija, (IV) izmensko delo, (V) stres, vsi z namenom ozaveščanja in dviga izobraženosti s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Prispevki so bili posredovani članom SPS po elektronski pošti preko regionalnih predstavnikov.

4. Izvedeni sta bili dve celodnevni delavnici, 1-krat v južni (Izola) in 1-krat v severni (Nova Gorica) primorski regiji. V Izoli se je delavnice udeležilo 11, v Novi Gorici pa 15 policistov. Seminarji in delavnice so potekali na teme: (I) sedentarnost in gibalna aktivnost, (II) ergonomija, (III) prehrana in hidracija, (IV) izmensko delo, (V) stres. Glede na evalvacijski vprašalnik so sodelujoči seminarje v povprečju ocenili kot zelo dobre (ocena 4,82 od 5) in tudi izkazali željo po pogostejših podobnih srečanjih.

5. Razvita je bila mobilna aplikacija za spodbujanje zdravega življenjskega sloga policistov, ki uporabniku po vnaprej določenem urniku pošilja ozaveščevalna obvestila, predloge za gibanje ipd. Aplikacijo je 1 teden uporabljalo pet policistov. Nato je bila izvedena fokusna skupina, ki je aplikacijo označila kot uporabno in izpostavila, da bi aplikacijo še naprej uporabljali, v kolikor bi bila obvestila veno nova in inovativna.

6. Napisan je bil daljši prispevek o izvedenem projektu, v katerem so predstavljene izvedene aktivnosti in prikazani rezultati projekta. Prispevek bo objavljen v reviji Varnost v mesecu septembru ali oktobru 2019 z namenom predstavitve in promocije projekta. Vljudno in prijazno vas vabimo k branju prispevka, ko bo le-ta objavljen.

 

Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki ste v projektu »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom« na kakršen koli način sodelovali, pomagali, ga podprli ali podali svoje mnenje. Tudi v bodoče si bomo v SPS prizadevali, da našim članom ponudimo vsebine s področja zdravja in varnosti pri delu, saj se zavedamo, kako zelo pomembno je to za dobro počutje in zdravje, tako na delovnem mestu kot tudi v vsakodnevnem življenju.

 

“Zdravja ne odtehtajo vsi zakladi sveta”  (poljski pregovor).

 

     SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE                                                                                      

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>