Pridružite se nam:

PONOVNO JAVNO VPRAŠANJE MINISTRU GLEDE DELA V MEŠANIH PATRULJAH

Datum objave: 05-08-2019

Spoštovani,

 

Sindikat policistov Slovenije na ministra za notranje zadeve Republike Slovenije, g. Boštjana Poklukarja ponovno naslavlja javno vprašanje glede dela policistov v t.i. »mešanih patruljah«.

 

Dne 27.6.2019 smo Vam posredovali dopis št. 3278/GD-53/2019/1, v katerem smo Vas javno spraševali o ukrepih, ki ste jih kot minister za notranje zadeve sprejeli, da bi se ustrezno uredilo plačilo policistov, ki opravljajo naloge v mešanih patruljah na območju drugih držav. Gre predvsem za vrednotenje dela policistov, ki delajo v mešanih patruljah pri varovanju državne meje na območju Republike Italije in Republike Hrvaške.

 

Dne 1.7.2019 smo prejeli odgovor ministra za notranje zadeve g. Boštjana Poklukarja št. 100-14/2019/69 (150-1), v katerem navajate, da je »v zvezi z ureditvijo plačila javnim uslužbencem na službenih poteh v tujino, Vlada RS že pripravila predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ter da se v skladu s predlogom sprememb in dopolnitev uredbe zneski dnevnic za službena potovanja v tujino, ki so določeni za posamezne države in tudi nekatera mesta, vračajo na raven« pred letom 2012 (oz. varčevalnimi ukrepi).  Hkrati ste nav v navedenem odgovoru odgovorili, da se »s predlogom uredbe spreminjajo tudi določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco, ki pa jih je treba uskladiti še z dohodninsko zakonodajo, zato uredba še ni bila sprejeta ter da v ministrstvu pričakujete, da bo uredba sprejeta v kratkem in da bodo vsi javni uslužbenci, ki bodo napoteni na službeno pot v tujini, torej tudi policisti, ki bodo opravljali delo v mešanih patruljah, upravičeni do dnevnice v ustrezni višini, glede na čas trajanja službene poti v tujino, v višini in na način, kot je to veljalo do leta 2012.

 

Glede na to, da je od vašega odgovora št. 100-14/2019/69 (150-1) minilo že več kot en mesec, v tem času pa so bile izvedene 3 redne seje Vlade RS in 7 dopisnih sej, sprememba uredbe pa ni bila obravnavana niti na sejah Vlade, niti na sejah njenih delovnih teles, kar je razvidno iz uradnega spletišča Vlade RS.

 

S tem v zvezi vas kot ministra za notranje zadeve ponovno javno sprašujemo kaj konkretno ste storili, da bi se zagotovilo ustrezno plačilo policistov, ki opravljajo delo na območju druge države (Italije, Hrvaške) v t.i. »mešanih patruljah«. Prosimo za odgovor, kaj ste kot minister storili od 1.7.2019, ko ste nam posredovali zgoraj citiran odgovor in sicer:

-       ali ste na pristojno ministrstvo podali kakšno urgenco za takojšnjo ureditev plačila policistov v mešanih patruljah oz. za posredovanje spremembe citirane Uredbe v takojšnjo odločitev Vladi RS

-       ali ste na predsednika Vlade posredovali kakšno urgenco za izdajo obveznih usmeritev pristojnemu ministru skladno z Zakonom o Vladi

-       ali ste na generalni sekretariat Vlade ali delovna telesa Vlade posredovali kakšno urgenco, da se zadeva prioritetno uredi

-       ali ste na kateri od sej Vlade RS pristojnega ministra in celotno Vlado pozvali k ureditvi navedenega vprašanja

 

 

Iz javnih objav smo se seznanili tudi, da sta se dne 16.7.2019 sestali vodstvi MNZ in MJU, na katerih ste z ministrom Rudijem Medvedom govorili »o različnih delovnih področjih, katerih vsebina se nanaša na resor notranjih zadev in javne uprave«. Glede na to, da vprašanje ureditve plačila policistom, ki opravljajo naloge v mešanih patruljah sodi ravno v pristojnost MJU nas zanima:

 

-       ali ste na navedenem sestanku 16.7.2019 obravnavali zadevno tematiko in ali ste vsebinsko in časovno dorekli določbe Uredbe ter sprejeli kakšne rokovne zaveze glede tega vprašanja

 

 

Ponovno opozarjamo, da so slovenski policisti v primeru dela v mešanih patruljah v neenakopravnem položaju s pripadniki tujih varnostnih organov, ki opravljajo delo v Sloveniji. V našem dopisu z dne 27.6.2019 smo vas že opozorili, da bodo pripadniki italijanskih varnostnih organov za delo v patruljah na območju Republike Slovenije prejemali dnevnice skladno z določbami nacionalne zakonodaje in sicer Dekreta št. 11-325 z dne 23.3.2011 (Gazetta ufficiale 132/2011).  Hkrati vas opozarjamo, da je minila že tretjina obdobja dela mešanih patrulj na meji z Republiko Italijo (po javnih izjavah do konca septembra 2019) in zato od Vas kot pristojnega ministra pričakujemo takojšnje ukrepanje, da se uredi ustrezno plačilo policistom in ne šele po poteku navedenega obdobja.

 

 

Ponovno poudarjamo, da ureditev ustreznega plačila nedvomno izkazuje odnos Vlade posamezne države do pripadnikov svojih policij. Namreč, delo na območju druge države pomeni tudi večjo odgovornost policistk in policistov, saj v tujini ne opravljajo le dela in nalog, temveč predstavljajo lastno državo.

 

 

S spoštovanjem,

                                                          mag. Kristjan Mlekuš

                                                          PREDSEDNIK SPS

 

 

 

Številka:  3278/GD-55/2019/1

Datum :   5.8.2019      

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>