Pridružite se nam:

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V POLICIJI - OBVESTILO

              

Datum objave: 26-06-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

V Sindikatu policistov Slovenije se zavzemamo in nenehno iščemo rešitve ter podajamo konkretne predloge, ki prispevajo k aktivni politiki zaposlovanja v policiji.

Naj navedemo samo nekaj zadnjih primerov. Z našo vztrajnostjo in na koncu tudi s posluhom vodstva Ministrstva za notranje zadeve in policije smo uredili področje tetovaž policistov in na ta način omogočili vstop v policijo tudi kandidatom, ki so bili do sedaj zaradi teh okoliščin izločeni iz izbirnega postopka. Vse od samega začetka smo aktivno sodelovali v postopku prehoda poklica policista iz V. v VI. tarifno skupino, pri čemer smo zasledovali tudi cilj presistemizacije čim večjega števila delovnih mest, kar posledično pomeni tudi višje plačilo za opravljeno delo. Nenazadnje pa smo, sicer neuspešno, skozi noveliranje Zakona o organiziranosti in delu v policiji, poizkušali urediti tudi področje službenih stanovanj, in sicer na ta način, da bi bilo to področje zakonsko urejeno, tako za čas samega službovanja policista, kot tudi po zaključku njegovega dela v policiji torej z nastopom upokojitve. Pokriti pa smo želeli tudi določen segment drugih okoliščin, ki bodisi so oziroma niso neposredno povezane z opravljanjem nalog policije (smrt policista, razveze, pogrešane osebe – najemniki…). Skratka predlagali smo ureditev, ki bi bila socialno in medgeneracijsko pravična do vseh policistov.

Sočasno s tem pa, budno, spremljamo tudi obrambno področje, kjer se v Slovenski vojski prav tako srečujejo z enako, če ne še celo nekoliko večjo tovrstno problematiko.

Kljub temu, da smo člani delovne skupine, ki je bila ustanovljena v okviru Policije in se primarno ukvarja s ciljem dviga privlačnosti policijskega poklica, zaenkrat nismo seznanjeni s konkretnimi predlogi in ukrepi, kaj bo narejenega na tem področju s strani Ministrstva za notranje zadeve oziroma policije, kaj šele da bi se aktivnosti konkretno že začele izvajati.

 

Smo pa v časopisu Dnevnik, 8. 6. 2019, zasledili članek z naslovom »Nove vojake bodo vabili s stanovanji in popoldanskim varstvom za otroke«, več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi (https://www.dnevnik.si/1042888673). V navedenem članku je naštetih kar nekaj ukrepov in ugodnosti, ki jih bodo na Ministrstvu za obrambo, sprejeli do konca leta, saj si želijo s tem zadržati obstoječi kader obenem pa privabiti tudi nove vojake.

Niz ukrepov je pripravila posebna delovna skupina, in sicer pod vodstvom g. Boštjana Šefica, ki je bil v prejšnji vladi, kako ironično, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve.

Če vse ukrepe in ugodnosti na kratko povzamemo želijo urediti stanovanjsko politiko, s poudarkom na tistih zaposlenih, ki službujejo zunaj kraja bivanja, ponuditi želijo dodatno izobraževanje s področja civilnih sfer in uvesti popoldansko varstvo za otroke zaposlenih. Na področju materialnega položaja, torej plačne politike, pa nameravajo uvesti dodatek za dosegljivost ter nadomestilo za upravljanje nalog zunaj delovnega časa, ko se le-te izvajajo po komunikacijskih sredstvih. Prav tako pa nameravajo uvesti še nov način nagrajevanja, in sicer bi vojak za vsako leto opravljanja dela v vojski, prejel posebno denarno nagrado. Poleg tega pa se bodo ukvarjali še s kariero vojaka po kocu službovanja v Slovenski vojski, obenem pa bodo poizkušali skrajšati tudi birokratske postopke pri zaposlovanju novih vojakov.

Na podlagi objavljenega članka tako ugotavljamo, da so na Ministrstvu za obrambo oziroma v Slovenski vojski dejansko že pričeli delati na aktivni politiki zaposlovanja, saj so že javno predstavili svoje ukrepe in predloge, ki jih imajo večinoma tudi namen implementirati do konca leta.

Pri pregledu predlogov pa lahko kaj hitro ugotovimo, da je bil marsikateri tak ali podoben predlog, v preteklosti, predstavljen in podan tudi s strani Sindikata policistov Slovenije na vodstvo Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policijo.

 

Na podlagi napisanega upamo, da bo minister g. Boštjan Poklukar, skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo pristopil k aktivni politiki zaposlovanja v Policiji, ki si jo je, kot eno od nalog zadal že ob svoji predstavitvi za ministra.

V Sindikatu policistov Slovenije, na podlagi zgoraj napisanega, tako ugotavljamo, da Ministrstvo za notranje zadeve, očitno, s konkretnimi ukrepi, še ni pristopilo k aktivni politiki zaposlovanja. Od MNZ pričakujemo, da bodo prešli iz besed na dejanja in z navedenim dvignilo zanimanje za vpis na Višjo policijsko šolo.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                            Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

priloga: http://www.dnevnik.si/1042888673

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>