Pridružite se nam:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V POLICIJI - OBVESTILO

Datum objave: 03-06-2019

Spoštovane članice in člani SPS

 

Obveščamo vas, da smo se predstavniki Sindikata policistov Slovenije, dne 29. 5. 2019, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju udeležili 2. mednarodne konference »Varnost in zdravje pri delu v policiji« z namenom izmenjave sistemskih ureditev evropskih Policij na področju varnosti in zdravja pri delu z vizijo poenotenja varnostnih ter zdravstvenih standardov za delo policistov, ki jo je organizirano Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve.

 

Tematika konference je bila osredotočena na dve temi, in sicer kemijsko varnost pri delu in biološki dejavniki tveganja v policiji. V okviru tega so predavatelji predstavili naslednje teme:

−         dela z nevarnimi snovmi/kemikalijami v Policiji (laboratoriji, ogledi, itn.);

−         izpostavljenosti nevarnim snovem/kemikalijah v Policiji (izpušni plini,

            prometne nesreče, meja, ogledi, nadzori (cestni, železniški, pomorski), JRM,

            laboratoriji itn.);

−         naravne nesreče in izredna stanja (razlitja, požari, eksplozij, JRKB nevarnost

            (jedrska, radiološka, kemična in biološka nevarnosti), načrti dejavnosti itn.);

−         ogledi nesreč z nevarnimi snovmi/kemikalijami (prevozi nevarnih snovi,

            eksplozije, požari itn.);

−         sistem zagotavljanja varnih in zdravih delovnih mest pri delu z nevarnimi

            snovmi/kemikalijami v Policiji (zakonodaja, interni akti, skladiščenje,

            varnostna navodila, varnostni listi, evidence, odgovorne osebe, osebna

            varovalna oprema, zaščitni in varovalni ukrepi itn.);

−         sistem izobraževanja in usposabljanja v Policiji;

−         ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih tveganj povezanih z delom policistov

            in kriminalistov itn. (ocena tveganja, zdravstvena ocena in analiza);

−         zdravstveno stanja policistov/kriminalistov (ugotovitve zdravniških pregledov,

            nesreče pri delu, poškodbe pri delu, nevarni pojavi) itn.

 

Seznanjamo vas, da je na konferenci s predavanjem sodeloval tudi predstavnik Sindikata policistov Slovenije, Adil Huselja, vodja projektne skupine za psihosocialno podporo, ki je predstavil prispevek z naslovom »Aktivnosti Sindikata policistov Slovenije pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu policistov, ki so izpostavljeni nevarnim snovem«.

 

V prispevku je predstavil proaktivno vlogo SPS pri zagotavljanju varnosti in zdravja policistov, ki so pri operativnem delu izpostavljeni nevarnim snovem. Poleg konstruktivnega sodelovanja z delodajalcem pri iskanju rešitev za probleme, s katerimi se srečuje delodajalec in zaposleni, SPS tudi samostojno izvaja aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja s ciljem pridobivanja kompetenc, ki omogočajo ohranitev dobrih psiho-fizičnih sposobnosti in zdravja. Predstavil je tudi nevarne in zdravju škodljive okoliščine dela policistov, zaposlenih na mejnih prehodih in pri varovanju državne meje, kjer so izpostavljeni izpušnim plinom in specifičnim dejavnikom stresa, ki vplivajo na njihovo storilnost in dolgoročno tudi zdravje. Poleg sistemskih ukrepov je opozorili tudi na nujnost izvajanja tako sistemskih ukrepov, ki so v domeni delodajalca kot individualnih in samozaščitnih ukrepov,  ki so v domeni posameznika.

 

Zaradi specifičnih dejavnikov operativnega dela policistov ter nevarnosti, ki so prisotne v delovnem okolju je nujna usposobljenost, ustrezna opremljenost ter dosledna in pravilna uporaba osnovne, zaščitne in varovalne opreme ter izvajanje vaj in preizkusov usposobljenosti. To bi lahko strnili tudi kot glavno sporočilo vseh predavateljev.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                  Sebastjan Korošec

                                                                                  generalni sekretar SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>