Pridružite se nam:

SPS JE RAVNANJE MINISTRA ZA NOTRANJE ZADEVE NAZNANIL KPK IN RAČUNSKEMU SODIŠČU 

Datum objave: 21-05-2019
Spoštovane članice in člani SPS! 
 
Obveščamo Vas, da je Sindikat policistov Slovenije včeraj, 20.5.2019, zaradi spornega ravnanja ministra za notranje zadeve pri zaposlitvi na zaupanje na podlagi določb 1. točke 1. odstavka 68. člena ZJU, v zvezi z 72. členom, svojega svetovalca, podal prijavo pristojnim institucijam in sicer Komisiji za preprečevanje korupcije in Računskemu sodišču Republike Slovenije. 
 
Kot sindikat namreč čutimo moralno in etično dolžnost ne samo opozarjati na nepravilnosti na škodo zaposlenih, temveč tudi takšna sporna ravnanja, ki mečejo slabo luč na delo celotnega MNZ in posledično Policije, tudi naznaniti pristojnim organom. 
 
Kot izhaja iz same prijave Komisiji za preprečevanje korupcije in Računskemu sodišču, ministru za notranje zadeve g. Boštjanu Poklukarju v SPS nikakor ne oporekamo pristojnosti, da izvede zaposlitve na zaupanje v skladu 1. točko 1. odstavka 68. člena, v povezavi z 72. členom ZJU, kakor tudi navedenemu javnemu uslužbencu ne očitamo pravice do zaposlitve na tej pravni podlagi ali nesposobnosti opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi.  
 
Vendar dejstva in materialni dokazi, ki jih prilagamo (pogodba o zaposlitvi, potni nalogi, itd.) vzbujajo resen sum na to, da gre v navedenem primeru za nedopustno in nevarno prakso klientelistične zaposlitve brezposelnega člana iz lastne politične stranke, ki se mu omogočajo posebni privilegiji dela blizu kraja stalnega prebivališča ter posledično neupravičena in negospodarna poraba javnih sredstev z uporabo vozil drugih organizacijskih enot MNZ. 
 
Posebej smo nad takšnim ravnanjem ogorčeni zaradi tega, ker se veliko število policistk in policistov vsakodnevno vozi na delo po 150 in več kilometrov, vendar zaradi kadrovske krize v policiji premestitve bližje domu ne dobijo. Vsakodnevna vožnja na takšnih relacijah ne pomeni samo fizične in psihične obremenitve, temveč 
vpliva tudi na varnost pri delu in družinsko življenje policistk in policistov. Po drugi strani pa se politično kadruje na takšen način, da se omogoči posamezniku delo zelo blizu domu na izredno sporen in sumljiv način, ki vzbuja sum strankarskega klientelizma v MNZ  
 
Z opozarjanjem na nedopustna ravnanja in s podano prijavo pristojnim institucijam Sindikat policistov Slovenije sledi svojim temeljnim statutarnim načelom delovati pošteno, strokovno, samostojno, neodvisno in nediskriminatorno.  
 
Hkrati se Vam zahvaljujemo za izredno številčno izrečeno podporo in pohvalo, tako s strani članic in članov ter vseh policistk in policistov. Posebej nas veseli, da je bilo naše ravnanje pozitivno sprejeto in cenjeno tudi s strani izredno velikega števila prebivalk in prebivalcev Slovenije, saj smo prejeli številne izraze podpore iz vseh koncev države, kar nam še posebej daje motivacijo za nadaljnje ukrepe in aktivnosti ter nam pomeni potrditev pravilnost naše odločitve, da spregovorimo tudi o »nedotakljivih temah«. 
 
Sindikat policistov si bo vedno prizadeval in boril za dobrobit policistk in policistov ter za zakonitost, poštenost in transparentnost delovanja in se nikoli ne bo uklonil pritiskom, niti ministra, niti predsednika Vlade. Delujemo neodvisno in samostojno in izključno v korist zaposlenih v policiji, kar kljub poskusom javne diskreditacije prepoznajo tako policisti, kot širša slovenska javnost. 
 
V kolikor kdorkoli meni, da je zaradi opravljanja svoje funkcije nedotakljiv in da je zaradi tega privilegiran, jasno sporočamo, da SPS na takšne privilegije nikoli ni in nikoli ne bo pristajal! 
 
Presojo, ali gre za sumljivo prakso zaposlovanja in ali je pri zaposlitvah na zaupanje ministra »dovoljeno vse«, prepuščamo pristojnim institucijam in policijski ter vsej slovenski javnosti, ki si na podlagi predloženih dokazov lahko ustvari lastno mnenje! 
 
 
S spoštovanjem,  
 
Mag. Kristjan Mlekuš
 PREDSEDNIK SPS 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>