Pridružite se nam:

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH - OBVESTILO ZA ČLANSTVO SPS

Datum objave: 10-04-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

 

z obvestilom št. 3643/OBC-9/2019/1, z dne 3. 4. 2019 smo vas obvestili, da smo na delodajalca naslovili vprašanja in pobudo, z vprašanjem zakaj zaposleni zasedajo delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo v treh nazivih.

 

Sporočamo vam, da smo s strani delodajalca prejeli odgovor, v katerem nas obvešča, da so našo pobudo v skladu z 22.e in 22.j členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni  list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14 in 22/16) resno preučili in obravnavali, ker so tudi vsem PU posredovali izpis sistemiziranih delovnih mest glede na število nazivov. Pri tem so vse PU  pozvali, da sporočijo morebitne predloge za presistemizacijo v en oziroma dva  naziva, za  zasedena kot  tudi nezasedena delovna mesta. V kolikor bodo predlogi PU za spremembe sistemizacije utemeljeni, jih bodo vključili v aktualne spremembe akta, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji.

 

Obvestili so nas, da v tem primeru ni šlo za diskriminacijo zaposlenih ali poseg v načelo svobode dela in enakopravnega dostopa do vseh delovnih mest, saj delodajalec ni nikomur  omejeval ali prepovedal uveljavljanje pravic na podlagi kakršnihkoli osebnih ali  podobnih okoliščin.

 

O poteku predlogov spremembe sistemizacije iz tega naslova nas bodo ustrezno obveščali.

 

Na koncu vam sporočamo, da vas bomo o poteku dogodkov obveščali.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

                                         

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>