Pridružite se nam:

POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV – OBVESTILO O ZAČETKU POGAJANJ

Datum objave: 04-04-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

 

obveščamo vas, da se bodo v mesecu aprilu pričela pogajanja reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado Republike Slovenije glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in iz dela. S tem smo v SPS uspeli odpreti eno od ključnih področij za zaposlene v Policiji, na kar v sindikatu opozarjamo že vrsto let. Ravno v Policiji se namreč od celotnega tako javnega, kot zasebnega sektorja, največji delež zaposlenih vozi na delo in iz dela po več sto kilometrov, pri čemer vsi izračuni kažejo na to, da povrnjeni stroški še zdaleč ne pokrijejo dejanskih. Zaradi tega smo v SPS že večkrat zahtevali drugačno ureditev tega področja, kar izhaja tudi iz sporazuma z Vlado iz leta 2013 (Uradni list 54/2013).

 

V nadaljevanju vas tako seznanjamo, da je Vlada RS na današnji seji 4. 4. 2019 določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Kot izhaja iz obvestila Vlade, je le ta »določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter se seznanila s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v  Republiki Sloveniji. Vlada pooblašča skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela.  Praksa kaže, da veljavna ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela proračunskim uporabnikom povzroča številne težave v smislu vsebine in obsega dela, vezanega na uresničevanje  pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, zlasti pa postavlja javne uslužbence v neenak položaj, na kar je opozorila tudi Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS.  Sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna uslužbenca, ki sta enako oddaljena od kraja opravljanja dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza, čeprav za določitev te višine ni pomembno, kakšni so dejansko nastali stroški prevoza na delo in z dela. Pri izvajanju določb sedanje ureditve, kjer dejansko nastali stroški za prevoz na delo in z dela niso relevantni, se proračunski uporabniki soočajo z zamudnostjo procesiranja opravil v zvezi določitvijo pravilne višine povračila teh stroškov. V dosedanjem pogajalskem procesu sta tako vladna kot sindikalna stran izrazili zavedanje o nujnosti drugačne ureditve tega področja, zato je upoštevaje X. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev predlagano, da bi bila razdalja od bivališča do delovnega mesta edini kriterij za določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Posledično bi se javnim uslužbencem povrnil strošek izključno v višini kilometrine.  Cilj predlagane drugačne ureditve tega področja ni zmanjšanje mase sredstev za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ampak odprava neenakega položaja javnih uslužbencev in poenostavitev obračunavanja teh stroškov. Poenostavitev, ki bi za pravilno določitev višine tega povračila zahtevala zgolj ugotovitev razdalje med bivališčem in delovnim mestom bi gotovo pomenila tudi nižje stroške zaradi boljše izrabe delovnega časa. Čas, ki ga zaposleni sedaj porabijo za ugotavljanje pravilne višine teh stroškov bi se namreč bistveno zmanjšal«

 

Kakšen bo izid pogajanj je v tem trenutku še prezgodaj prejudicirati, saj je za spremembo sistema povračil prevoznih stroškov potreben ustrezen kvorum vseh sindikatov javnega sektorja. Ker se s problematiko »vozačev«, razen Policije, sooča malo poklicev in dejavnosti, vsekakor pričakujemo, da bodo pogajanja zelo težavna. Vsekakor se bomo v SPS trudili, da z argumenti prepričamo tako Vlado, kot ostale sindikate v prepotrebne spremembe, ki bodo pravičneje uredila področje prevoznih stroškov.

 

O poteku pogajanj vas bomo pravočasno obveščali.

 

S spoštovanjem, 

                                                                                   Mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                   PREDSEDNIK SPS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>