Pridružite se nam:

OBVESTILO O NADALJEVANJU PROJEKTA "VARNA VOŽNJA" PRIJAVE ZA LETO 2019 - TEČAJ ZA VOZNIKE MOTORNIH KOLES (A KATEGORIJA)

Datum objave: 28-01-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

 

Sindikat policistov Slovenije v sodelovanju s Policijo od 1. 2. 2018 izvaja poseben skupni projekt na področju pridobivanja strokovnih kompetenc policistov za varno delo z delovnim imenom »Cesta je naše delovno mesto«. Gre za obširen projekt, ki ga je vodstvo policije podprlo kot aktivnost sindikata, ki je v obojestranskem interesu, in na takšen način podprlo prizadevanja sindikata za dvig usposobljenosti policistov in dvig ravni varnosti pri delu. SPS je s Policijo sklenil poseben dogovor o izrabi sindikalnih ur za izvedbo projekta oz. usposabljanja. V SPS smo tudi v letošnjem letu na Policijo naslovili pobudo za nadaljevanje s projektov v obojestranskem interesu. V SPS pričakujemo in si želimo, da bo tudi v letošnjem letu sklenjen dogovor o sodelovanju pri projektu med Policijo in SPS, s čimer se bo udeležba na tečaju štela kot usposabljanje po programu »Varna vožnja s cestnimi in enduro motornimi kolesi – osnovno usposabljanje policistov motoristov«!

 

1.      Predstavitev projekta

Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo v partnerskem sodelovanju s Policijo v letu 2019 organiziral usposabljanje članov SPS za pridobivanje veščin varne vožnje in sicer brezplačen enodnevni intenziven tečaj za voznike motornih koles (A kategorija) v Centru Varne Vožnje AMZS (CVV) na Vranskem.  Program za posameznega udeleženca traja od 8:00 do 15:30 ure, vsebina pa smiselno, zanimivo in razumljivo vodi udeleženca skozi različne stopnje zahtevnosti vadbe tehnik varne vožnje. Devetdeset minutnemu teoretičnemu uvodu sledi 6 pedagoških ur intenzivne praktične vadbe na poligonu. Spretnosti, ki bi jih policisti – člani SPS pridobili pri teoretičnem in praktičnem usposabljanju so zlasti:

 

Teoretični del:

-          osnove dinamike in fizikalne zakonitosti pri vožnji motornih koles

-          tehnike vodenja in zavijanja z motornimi kolesi

-          tehnika gledanja

-          tehnike vožnje ovinkov

-          tehnika umikanja v nevarnosti

-          tehnika zaviranja v nevarnosti

 

Praktični del:

-          vadba obvladovanja motornega kolesa z vožnjo TRIAL motornih koles (ravnotežje, pogled, obvladovanje motornega kolesa v počasni vožnji, premagovanje ovir)

-          motorist na motornem kolesu

-          vodenje motornega kolesa

-          vadba umikanja v nevarnosti

-          vadba zaviranja v nevarnosti

-          vaje za zaviranje in hkratno izogibanje oviram in ..

-          vadba vožnje v zavoju

-          vadba pravilnega pogleda.

Praktični del vadba se izvaja s službenimi vozili naročnika.

 

Policisti bodo z brezplačno udeležbo na tečaju varne vožnje v centru AMZS na Vranskem pridobili ustrezne veščine, ki bi pripomogle k varnejši udeležbi policistov v cestnem prometu in s tem bomo dvignili raven usposobljenosti za delo na terenu. Dejstvo je namreč, da smo policisti zaradi svojega dela nenehno s službenimi vozili udeleženi v cestnem prometu, zaradi uporabe vozil s prednostjo in spremstvom pa je naša varnost toliko bolj ogrožena. V cestnem prometu smo udeleženi v vseh vremenskih razmerah in ob vseh delih dneva (podnevi, ponoči), zato smo v SPS ocenili, da bi udeležba na tovrstnem brezplačnem usposabljanju bistveno prispevala k dvigu usposobljenosti policistov za varno delo.

 

2.      ŠTEVILO PROSTIH MEST

Sindikat policistov Slovenije bo v letu 2019 organiziral brezplačno udeležbo na intenzivnem tečaju varne vožnje za voznike motornih koles za 12 policistov – članov sindikata. Posamezno usposabljanje poteka v dveh skupinah po 6 udeležencev (policistov).

 

Če bo Policija podprla projekt, bo vsakemu policistu – članu SPS za čas udeležbe na usposabljanju pripadalo 12 ur delovne obveze, ki jo bomo določili s posebnimi sklepi za vsako usposabljanje posebej.

 

Na usposabljanju je tudi zagotovljena organizirana brezplačna prehrana za udeležence.

 

Vsak udeleženec s strani AMZS prejme tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

 

V kolikor bo sklenjen dogovor med Policijo in SPS, bo Udeležba na tečaju zagotovljena s službenimi vozili, ki jih bodo zagotovile posamezne PU v koordinaciji z regionalnimi predstavniki SPS.

 

3.      Časovni okvir usposabljanj in število udeležencev

Brezplačna tečaja varne vožnje bomo izvajali v dveh terminih, in sicer 9. 4. 2019 in 10. 4. 2019, s pričetkom ob 8 uri.

 

4.      SPREJEMANJE PRIJAV

Člani SPS, ki se želite udeležiti brezplačnega tečaja varne vožnje, se prijavite preko svojega regionalnega predstavnika najkasneje do četrtka, 31. 1. 2019. Pri prijavi navedite ime, priimek, enoto, kjer ste zaposleni, prijava na tečaj A kategorije in ali ste policist motorist ali ste motorist v prostem času.

 

Za dodatna pojasnila ali informacije se lahko obrnete na Tanjo Majcen, telefonska številka 051 580 116.

 

  

S spoštovanjem,

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS


 

                                                          

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>