Pridružite se nam:

PRIZNAVANJE UR NA SLUŽBENEM POTOVANJU - OBVESTILO IN POZIV ČLANSTVU

Datum objave: 16-01-2019

Spoštovane članice in člani SPS!

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo dne 3. 12. 2018 na delodajalca naslovili dopis v zvezi z priznavanjem ur na službeni poti za študente, ki so s pogodbo o izobraževanju za pridobitev višješolske izobrazbe policist napoteni enkrat tedensko v Policijsko akademijo v Tacnu.

Delodajalca smo opozorili, da vodje posameznih enot še vedno različno tolmačijo določbe Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16 in 40/17 – v nadaljevanju Uredbe) in upoštevajo zgolj tretji odstavek 3. člena pogodb o izobraževanju, kjer je določeno, da se javnemu uslužbencu za dneve prisotnosti na izobraževanju prizna osem ur dnevne delovne obveze, pri tem pa ne upoštevajo določbo prvega odstavka 23. člena Uredbe, ki določa, da se v primeru službene poti javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela.

Dne 10. 12. 2018, smo prejeli odgovor vodstva policije, v katerem se navezujejo na dokument MNZ UOK št. 109-2/2018/322 (1502-12), z dne 29. 11. 2018, iz katerega izhaja pojasnilo, glede priznavanja ur javnim uslužbencem, napotenim na izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe policist. V omenjenem dokumentu je pojasnjeno, da je v tretjem odstavku 3. člena pogodbe o izobraževanju sicer res določeno, da se javnemu uslužbencu za dneve prisotnosti na izobraževanju prizna osem ur dnevne delovne obveznosti, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi določbo prvega odstavka 23. člena Uredbe, ki določa, da se v primeru službene poti javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kot sta trajala pot in dejansko opravljanje dela. V primeru, ko celotna službena pot (čas prevoza in čas izobraževanja na PA) traja manj kot osem ur, se javnemu uslužbencu kljub temu prizna osem ur dnevne delovne obveznosti.

Na službeno potovanje se javnega uslužbenca napoti s potnim nalogom, na podlagi katerega se mu skladno s prvim odstavkom 8. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradi list RS, št. 40/12) povrnejo stroški, nastali na službenem potovanju. Četudi se v posameznih primerih ne pričakuje, da bodo stroški na službenem potovanju nastali, menimo, da je izdaja potnega naloga smiselna že zaradi evidentiranja števila ur, porabljenih za službeno pot.

Člane in članice, katerim je bila omenjena pravica kršena, naprošamo naj pri vodji NOE pridobijo ustrezno dokumentacijo, iz katere bodo razvidne nepravilno obračunane ure prisotnosti na delu, v primeru službene poti.

Pridobljeno dokumentacijo, katero bomo potrebovali pri vložitvah zahtevkov za odpravo kršitev iz delovnega razmerja, v elektronski obliki posredujte vašemu regionalnemu predstavniku SPS in na elektronska naslova sekretariat@sindikat-policistov.si ter lien.licen@sindikat-policistov.si.  Pripravljene zahtevke vam bomo posredovali, nakar bo vsak posameznik  lasten zahtevek priporočeno poslal na UOK MNZ.

Pri tem vas opozarjamo, da čim prej posredujete pridobljeno dokumentacijo, saj je v skladu z določbami 202. člena ZDR-1 zastaralni rok za terjatve iz delovnega razmerja 5 let.

 

Z odličnimi pozdravi.

 


                                                                                  Po pooblastilu predsednika SPS

                                                                                  Sebastjan Korošec

                                                                                  generalni sekretar SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>