Pridružite se nam:

PRIZNAVANJE UR NA SLUŽBENEM POTOVANJU – OBVESTILO ZA ČLANSTVO 

Datum objave: 03-12-2018

Spoštovani.

Obveščamo vas, da se je na Sindikat policistov Slovenije (SPS) obrnilo več članov, ki so nas seznanili, da so s pogodbo o izobraževanju za pridobitev višješolske izobrazbe policisti napoteni enkrat tedensko v Policijsko akademijo v Tacnu, neposredni vodja oziroma komandirji pa jim po razporedu priznavajo le 8 opravljenih ur, čeprav jih opravijo tudi 11. Zaradi navedenega smo na vodstvo policije naslovili pobudo in poziv, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju.

V Sindikatu policistov Slovenije smo se seznanili z dokumentom UOK MNZ »Priznavanje opravljenih ur za službeno pot – obvestilo«  št. 109-1/2017/874 (1501) z dne 1. 9. 2017, v katerem pristojna služba pojasnjuje priznavanje ur na službeni poti v skladu s spremembo 23. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list 40/2017, v nadaljevanju Uredba) in z dokumentom UOK MNZ »Pogodbe o izobraževanju za pridobitev višješolske izobrazbe policist – pojasnilo v zvezi s povračilom stroškov prevoza ter obračuna ur« št. 109-2/2018/226 (1501-08) z dne 6. 8. 2018, v kateri pristojna služba pojasnjuje način povračila stroškov prevoza in obračun ur javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju za pridobitev višješolske izobrazbe policist ter se na izobraževanje vozijo na Policijsko akademijo v Tacnu.

Na podlagi tega ugotavljamo, da vodje posameznih enot še vedno različno tolmačijo določbe Uredbe in upoštevajo zgolj tretji odstavek 3. člena pogodb, kjer je določeno, da se javnemu uslužbencu za dneve prisotnosti na izobraževanju prizna osem ur dnevne delovne obveze, pri tem pa ne upoštevajo določbo prvega odstavka 23. člena Uredbe, ki določa, da se v primeru službene poti javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela.

Zaradi navedenega vam na podlagi 22.e in 22.j člena KPP podajamo pobudo, da naše pisanje proučite, nas o vaših odločitvah seznanite, ob enem pa vas pozivamo, da pristopite k razreševanju pogojev dela in življenja ter pravic zaposlenih, s katero se pri delu in izven dela zaposleni srečujejo in je povezana z organizacijo delovnega procesa oziroma z delovnim razmerjem pri delodajalcu, pri čemer bo zaposlenim priznanih toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela.

Z odgovor vas bomo seznanili nemudoma po prejemu le-tega s strani vodstva policije.

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

                    


 

                                                                     

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>