Pridružite se nam:

UPORABA ZAŠČITNE OPREME PRI URJENJU S SISTEMOM SIMUNITION – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

 

Datum objave: 22-11-2018

Spoštovani.

Seznanjamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) na vodstvo policije naslovili vprašanja v zvezi z varno uporabo zaščitne opreme pri urjenju s sistemom simunition št. 3643/GD-34/2018/1, z dne 24. 5. 2018, in jih pozvali, da bi se nabavilo večje število zaščitnih mask in zaščitne opreme, predvsem v luči varstva in zdravja pri delu. S tem v zvezi smo jih prosili za odgovor, kako izvajajo usposabljanja z izvedbo urjenja s sistemom »simunition«, zlasti pa:

-      ali posamezna Policijska uprava razpolaga z večjim številom kompletov zaščitne opreme za urjenje s sistemom »simunition« ali samo s petimi kompleti zaščitne opreme za policiste, ki naenkrat izvajajo urjenje in s kompleti zaščitne opreme za inštruktorje?

-      ali se za dezinfekcijo uporabljajo antibakterijska sredstva in kakšna?

-      ali se zaščitna oprema po zaključku posameznega sklopa usposabljanj pošilja v kemično čiščenje?

-      ali vodstvo policije načrtuje nabavo večjega števila zaščitne opreme za urjenje s sistemom »simunition«, s katerim ne bi bilo tveganja za varnost in zdravje pri delu za policiste (ustrezno število za menjavo med usposabljanjem)?

-      ali vodstvo policije načrtuje nabavo zaščitnih čelad za ustrezno število policistov, ki se dnevno udeležijo urjenja s sistemom »simunition« na posamezni PU?


Z omenjenim pozivom in pobudo, smo želeli vse odgovorne spodbuditi k nabavi ustreznega števila zaščitne opreme, da bi bilo policistom omogočeno kvalitetnejše izvajanje usposabljanja s sistemom »simunition«, predvsem pa bi bila zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

S strani delodajalca smo dobili odgovor št. 219-7/2018/5 (20-09), z dne 10. 7. 2018, iz katerega je razbrati, da je pri uporabi in čiščenju poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu ter, da glede na razpoložljive informacije, ki izhajajo iz poročil o izvajanju PPSA in o obsegu situacijske vadbe "simunition" ocenjujejo, da je na razpolago zadostno število varovalne opreme.

Naše mnenje je, da je odgovor primeren za situacijo, ko gre za uporabo enega kompleta opreme v osebni uporabi in ne za uporabo enega kompleta opreme v skupinski uporabi v kratkem časovnem obdobju.

Zaradi tega, z vidika varnosti in zdravja pri delu, ker menimo da ni primerno, da policisti uporabljajo staro in strgano opremo in iz razlogov možnosti prenosa virusov, bakterij in raznih okužb, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost policistov, smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovili prošnjo, da način uporabe opreme simunition, njeno čiščenje in shranjevanje preučijo z vidika varstva in zdravja pri delu.

Z NIJZ smo dobili odgovor št. 1812-170/18-2/013, z dne 29. 8. 2018, v katerem so navedli, da kadar ni neobhodno potrebno in ni drugačne možnosti, je potrebno upoštevati osnovni higienski princip, kar pomeni, da se zaščita za obraz, ki je onesnažena s slino in drugimi telesnimi izločki brez vmesnega čiščenja v skladu z navodili proizvajalca, ne more ponuditi v uporabo drugi osebi. V odgovoru so nam še svetovali, da bi za vadbo s sistemom simunition  moral ustrezen odgovor podati varnostni inženir in pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela in športa, saj oni najbolje poznajo delovna mesta in tudi postopke, ki se izvajajo pri urjenjih za ta delovna mesta.

Po odgovoru z NIJZ smo delodajalca z mnenjem NIJZ seznanili ni ga ponovno z dopisom št. 3643/GD-60/2018/1, z dne 13. 9. 2018 seznanili, da navedena uporaba opreme pri vadbi simunition pomeni nevarnost za prenos nalezljivih bolezni, ki se navadno prenašajo kapljično, s kužnimi delci, ki jih bolnik oziroma klicenosec širi v okolico s kašljanjem, kihanjem, govorjenjem ipd. Najpogostejše nalezljive bolezni, s katerimi se policisti lahko okužijo so:

-      HEPATITIS "B"; Virus se pri okuženi osebi v visokih koncentracijah nahaja v krvi, slini, spermi, vaginalnem izločku, v majhnih količinah pa tudi v urinu, blatu, znoju, solzah in mleku doječe matere. Iz tega sledijo tudi možni načini okužbe. 

-      MENINGOKOKNI MENINGITIS; Prenos povzročitelja je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju, kašljanju, ko kapljice prepotujejo razdaljo do 1 meter.

-      TUBERKULOZA; Bolezen se prenaša kapljično (s kašljanjem, kihanjem, govorjenjem preidejo bacili s kapljicami v prostor kjer jih zdrava oseba vdahne).

-      GRIPA ; Povzročitelj gripe, virus influence, se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju.

Policisti se pri delu srečujejo z raznovrstnimi ljudmi, ki imajo raznovrstne bolezni. Pri tem je za izpostaviti delo z narkomani, delo z ljudmi, ki zanemarjajo higieno (brezdomci), delo z ilegalnimi migranti, ki tudi prenašajo razne bolezni kot je ebola, ki se med ljudmi prav tako prenaša preko stika s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami in izločki, bolnika ali okuženih živali. V SPS želimo poudariti, da so policisti že zaradi same narave dela zelo izpostavljeni okužbam, z uporabo opreme pri vadbi simunition, predvsem zaščitne maske, ki si jo »podajajo« med seboj, pa se možnost prenosa bolezni zelo poveča. Kot je zgoraj navedeno, smo v SPS prepričani, da navodila proizvajalca niso predvidena za masovno uporabo ene maske temveč je mišljen en uporabnik. Problematična sem nam zdi predvsem inkubacijska doba nekaterih bolezni (hepatitis B), ki lahko traja več mesecev preden bolezen izbruhne. Bolezen se širi čeprav prenašalec še ni zbolel za njo. Poudariti je potrebno, da se z navedeno uporabo opreme simunition lahko prenašajo tudi druge nalezljive bolezni, kot so kožne bolezni, ki se prenašajo iz bolnika na druge osebe v kontaktu.

Na podlagi določb 22.e in 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste smo na delodajalca naslovili pobudo in poziv, da delodajalec pridobi mnenje varnostnega inženirja in pooblaščenega zdravnika specialista medicine dela in športa, o varni uporabi zaščitne opreme pri urjenju s sistemom simunition, in da do pridobitve navedenega mnenja prekine z uporabo opreme simunition, saj predstavlja nevarnost za varnost in zdravje pri delu. Naprosili smo jih, da nas o pridobljenem mnenju obvestijo.

Na delodajalca smo tudi naslovili pobudo, da zaradi zagotavljanja zdravja in varstva pri delu ugotovi, da obstaja utemeljena potreba po nabavi zadostne količine opreme za vadbo simunition in le-to v zadostni količini nabavi.

V odgovoru so na MNZ navedli, da ob doslednem spoštovanju navedenih navodil v zvezi z uporabo, čiščenjem in vzdrževanjem navedene opreme ne bi smelo prihajati do negativnih posledic za varnost in zdravje pri delu. Pri tem pa je bistveno, da delodajalec zagotovi, da se omenjena navodila proizvajalca opreme dosledno upoštevajo. V zvezi s tem je še posebej pomembno, da se s temi navodili še pred prvo uporabo natančno seznanijo tako skrbniki te opreme, kot tudi izvajalci usposabljanj in jih dosledno upoštevajo. Glede na pogostost izvedb usposabljanj in številčnost udeležencev je treba zagotoviti vmesno predpisano čiščenje (in sušenje) opreme oziroma zadostno število kompletov, da bi vsak od udeležencev pred začetkom vadbe prejel »čist« komplet opreme.  

V odgovoru je bilo tudi navedeno, da iz mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje izhaja, da je treba za ustrezno uporabo in čiščenje opreme upoštevati navodila proizvajalca. V nasprotnem primeru je treba upoštevati osnovni higienski princip, kar pomeni, da se zaščita za obraz, ki je onesnažena s slino in drugimi telesnimi izločki brez vmesnega čiščenja ne more ponuditi v uporabo drugi osebi.

V SPS se nam zdi skrajno neresno, da je bilo v odgovoru MNZ navedeno, da glede na jasna navodila za uporabo, nameščanje in čiščenje zaščitne opreme po uporabi zaščitne maske (dodatni navodili posredujemo tudi v prilogi tega dopisa) nam kakšnih drugih konkretnejših napotil v zvezi s tem glede na dejansko stanje ne posredujejo, saj tudi nimajo podrobnih informacij o opremi, kot tudi ne o obsegu in načinu vadbe oziroma postopkih pri izvajanju urjenja s sistemom Simunition v okviru izvajanja PPSA (število terminov izvedbe usposabljanj na dan, število udeležencev, število kompletov zagotovljene opreme...).

Glede na nam poznan način izvajanje vadbe, ko si policisti med seboj dobesedno podajajo zaščitne maske in ostalo opremo, saj je udeležencev vadbe dnevno tudi 30 ali več, opreme pa je zgolj za pet udeležencev, smo delodajalca na podlagi določb 22.e in 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste pozivali, da nabavi ustrezno število zaščitne opreme, da bi bilo policistom omogočeno kvalitetnejše izvajanje usposabljanja s sistemom »simunition«, predvsem pa bi bila zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

Z odgovorom vas bomo seznanili nemudoma po prejemu le tega s strani vodstva policije.

Z odličnimi pozdravi.

 

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

                                                                      

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>