Pridružite se nam:

PRILAGODITEV UREDBI GDPR – OBVESTILO ČLANSTVU

 

Datum objave: 26-10-2018

Spoštovane članice in člani,

kot vam je znano je 25. 5. 2018 stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma General Data Protection Regulation (GDPR), ki je zavezujoča tudi za Sindikat policistov Slovenije.

Nekaj osnovnih stvari, ki jih prinaša GDPR:

 •          boljši nadzor državljanov nad njihovimi osebnimi podatki, lažji dostop ter

           strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih     

           osebnih podatkov, pravica posameznika do pozabe oz. izbrisa in pravica do

           prenosljivosti podatkov,

•          informirana privolitev posameznika in pravica do delne omejitve obdelave

           osebnih podatkov,

•          izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja

           ne bodo več mogla zanašati na “domnevno privolitev”,

•          posebna ureditev za privolitev otrok,

•          obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur…

Sindikat policistov Slovenije je zato v letošnjem letu aktivno pristopil k uskladitvi svojega poslovanja z določbami omenjene Uredbe, kakor tudi uskladitve z novimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V zvezi tega naprošamo vse člane, ki se kakorkoli obračate na organe sindikata, da za vsa »uradna« zaprosila uporabljate nove obrazce in vloge, ki jih najdete na naši spletni strani. Pri tem gre predvsem za novo pristopno izjavo, novo vlogo za pravno pomoč in novo vlogo za solidarnostno pomoč.

V nadaljevanju sicer sledi še nekaj aktivnosti, ki jih sindikat mora izvesti da bo njegovo delovanje popolnoma usklajeno s prej navedenimi določbami in vas bomo o tem sproti obveščali.  

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                    Sebastjan Korošec

                                                                                   generalni sekretar SPS


 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>