Pridružite se nam:

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE

Datum objave: 14-09-2018

Spoštovani!

 

Zaposleni v Policiji in MNZ smo po sklepih policijskih Stavkovnih odborov od 12. 2. 2018 naprej v stavki. Stavka je bila napovedana prejšnji Vladi RS zaradi kršitev dogovorjenih sporazumov in nedopustnega ravnanja prejšnje Vlade RS. Prejšnja vlada je namreč brez soglasja obeh reprezentativnih policijskih sindikatov skupaj z drugimi sindikati, kateri sploh ne zastopajo policistov, določila plače in druge pravice policistom ter strokovno tehničnim delavcem v manjšem obsegu, kot bi jim glede na sporazume in celo na interno gradivo same Vlade RS, ki ga je skrivala pred javnostjo, pripadalo.

Novo  Vlado RS bomo nemudoma seznanili z našimi zahtevami za odpravo te nedopustne norije in od nje pričakujemo takojšen odziv, sicer bomo v najkrajšem zakonitem roku stavkovne aktivnosti, ki so bile zaradi predčasnega odstopa prejšnje Vlade RS začasno ustavljene zaostrili.

V tem vmesnem času pa se policisti in strokovno tehnični delavci soočajo s tisoči migrantov, z nenehnimi kršitvami določb Arbitražnega sporazuma v Piranskem zalivu, s porazno kadrovsko politiko, ki krši tako slovenske, kot tudi Schengenske standarde ter s tem povzroča izgorelost, stres in obup zaposlenih na vseh delovnih mestih. Posledično prihaja do  množičnih kršitev  pravice do odmora zaradi kadrovske podhranjenosti, s številnimi deložacijami upokojenih policistov iz najemniških stanovanj policije, z dobesedno krajo počitniške in regeneracijske dejavnosti zaposlenih v MNZ in Policiji na Debelem Rtiču.

Policisti in drugi zaposleni v Policiji in MNZ ne bomo več dovolili, da o naših plačah in pravicah odločajo enostransko drugi na podlagi interesnega preglasovanja za lastne interese, saj je to edini primer v celotni EU in širše v svetu.

Nobene resna država ne dovoli, da o plačilu in pravicah zaposlenih, ki skrbijo za javno in nacionalno varnost, v našem primeru celo za Schengensko mejo, odločajo interesne skupine, ki za to področje sploh niso reprezentativni in to celo brez soglasja reprezentativnih sindikatov, ki te zaposlene združujejo in zastopajo.

Ko (če) bomo to norijo rešili, bo porastel tudi interes mladih za poklic policista oziroma bo bolj  privlačen in obenem bolj konkurenčen z ostalimi poklici.

                                                                                                                                                                
po pooblastilu predsednika SPS                                    PREDSEDNIK PSS
mag. Kristjan Mlekuš                                                    Radivoj Uroševič
Sebastjan Korošec

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>