Pridružite se nam:

RAZPIS ZA UDELEŽBO NA TEČAJU VARNE VOŽNJE

Datum objave: 09-01-2018

Spoštovane članice in člani SPS,

 

Sindikat policistov Slovenije bo v sodelovanju s Policijo od 1.2.2018 pričel s posebnim skupnim projektom na področju pridobivanja strokovnih kompetenc policistov za varno delo z delovnim imenom »Cesta je naše delovno mesto«. Gre za obširen projekt, katerega je tudi vodstvo policije podprlo kot aktivnost sindikata, ki je v obojestranskem interesu, in na takšen način podprlo prizadevanja sindikata za dvig usposobljenosti policistov in dvig ravni varnosti pri delu. SPS je s Policijo sklenil tudi poseben dogovor o izrabi sindikalnih ur za izvedbo projekta oz. usposabljanja. Na podlagi posebej sklenjene pogodbe o sodelovanju pri projektu med Policijo in SPS, se bo udeležba na tečaju štela kot usposabljanje po programu »Varna vožnja osebnih avtomobilov Policije«!

 

1.     Predstavitev projekta

Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo v partnerskem sodelovanju s Policijo v času od 1.2.2018 do 22.5.2018 organiziral usposabljanje članov SPS za pridobivanje veščin varne vožnje in sicer brezplačen enodnevni intenziven tečaj za voznike motornih vozil (B kategorija) v Centru Varne Vožnje AMZS (CVV) na Vranskem.  Program za posameznega udeleženca traja od 8:00 do 15:30 ure, vsebina pa smiselno, zanimivo in razumljivo vodi udeleženca skozi različne stopnje zahtevnosti vadbe tehnik varne vožnje. Devetdeset minutnemu teoretičnemu uvodu sledi 6 pedagoških ur intenzivne praktične vadbe na poligonu. Spretnosti, ki bi jih policisti – člani SPS pridobili pri teoretičnem in praktičnem usposabljanju so zlasti:

 

a)    Teoretični del:

-      vozno-fizikalne osnove,

-      pnevmatike,

-      Kammov krog

-      zavorna tehnika,

-      možne reakcije vozila pri vožnji skozi ovinek,

-      vzroki, ki povzročajo zanašanje vozila,

-      pasivna in aktivna varnost v vozilu

 

b)    Praktični del:

-      prikaz in nastavitev pravilnega sedežnega položaja,

-      zaviranje v kritični situaciji na različnih podlagah,

-      izogibanje oviram na drsni podlagi,

-      pravilna izpeljava ovinkov,

-      ukrepi pri zanašanju vozila (prekrmarjenje vozila).

 

Vaje v praktičnem delu usposabljanja se izvajajo na mokri in spolzki podlagi, kar na varen, nazoren in učinkovit način ponazori situacije, ki se pogosto pripetijo tudi v vsakdanjem prometu. Dodane so posebne vodne ovire, ki na zelo realističen način prikažejo različne prometne situacije, pri katerih je še posebej pomembno, da znajo vozniki nastalo vozno situacijo predvideti in v njej pravilno ukrepati.

 

Policisti bodo z brezplačno udeležbo na tečaju varne vožnje v centru AMZS na Vranskem pridobili ustrezne veščine, ki bi pripomogle k varnejši udeležbi policistov v cestnem prometu in s tem bomo dvignili raven usposobljenosti za delo na terenu. Dejstvo je namreč, da smo policisti zaradi svojega dela nenehno s službenimi vozili udeleženi v cestnem prometu, zaradi uporabe vozil s prednostjo in spremstvom pa je naša varnost toliko bolj ogrožena. V cestnem prometu smo udeleženi v vseh vremenskih razmerah in ob vseh delih dneva (podnevi, pomoči), zato smo v SPS ocenili, da bi udeležba na tovrstnem brezplačnem usposabljanju bistveno prispevala k dvigu usposobljenosti policistov za varno delo.

 

 

2.     ŠTEVILO PROSTIH MEST

Sindikat policistov Slovenije bo v letu 2018 organiziral brezplačno udeležbo na intenzivnem tečaju varne vožnje za 264 policistov – članov sindikata. Posamezno usposabljanje poteka v skupinah po 8 udeležencev (policistov), tako da bol tečaj razdeljen v 33 skupin.

 

Ker je število mest omejeno (tudi zaradi zasedenosti poligona), smo v SPS število udeležencev razdelili proporcionalno glede na število članov v posamezni policijski upravi (PU) in sicer: ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO PU.pdf (za ogled kliknite na povezavo)

Vsakemu policistu – članu SPS za čas udeležbe na usposabljanju pripada 12 ur delovne obveze, ki jo bomo določili s posebnimi sklepi za vsako usposabljanje posebej.

 

Na usposabljanju je tudi zagotovljena organizirana brezplačna prehrana za udeležence!

 

Vsak udeleženec s strani AMZS prejme tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju!

 

Udeležba na tečaju je na podlagi posebne pogodbe med Policijo in SPS, zagotovljena s službenimi vozili, ki jih bodo zagotovile posamezne PU v koordinaciji z regionalnimi predstavniki SPS.

  

1.     Časovni okvir usposabljanj in število udeležencev

 

Z brezplačnimi tečaji varne vožnje bomo začeli dne 1.2.2018, in nato nadaljevali v posameznih skupinah po 16 policistov do 22.5.2018. Na podlagi datumov, usklajenih s Centrom varne vožnje AMZS, smo izdelali tudi časovnico usposabljanj. Iz spodnje tabele je razviden razdelilnik udeležencev po posameznih PU in po posameznih terminih.

 

Število policistov/članov SPS na posameznih usposabljanjih po PU: ČASOVNICA PO PU.pdf (za ogled kliknite na povezavo)

 

1.     SPREJEMANJE PRIJAV

 

Člani SPS, ki se želite udeležiti brezplačnega tečaja varne vožnje, se prijavite preko svojega regionalnega predstavnika najkasneje do petka 19.1.2018. V kolikor bo prijav več kot je prostih mest, bodo imeli prednost člani SPS, ki:

-      delajo v mobilnih patruljah (bodisi splošne ali specializirane enote) in so vsakodnevno med službenim časom vozniki patruljnih vozil ter kot taki vozniki vozil s prednostjo

-      opravljajo veliko prevozov med službenim časom in v vozilih zaradi narave dela prevažajo tudi tretje osebe (npr. policisti iz mejnih prehodov, CT, CVZ, ipd.)

-      opravljajo najbolj nevarne naloge s službenimi vozili (npr. MKO, ipd.)

-      so bili že udeleženi v prometnih nesrečah med službenim časom ali v hujših prometnih nesrečah izven delovnega časa (pot v službo, domov, ipd.)

-      delovni staž in čas članstva v SPS

-      proporcionalna razdelitev glede na število članov SPS v posamezni enoti po PU

 

 

Na brezplačni tečaj varne vožnje se prijavite tako, da izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na elektronski naslov varna.voznja@sindikat-policistov.si. Na podlagi prispelih prijav bomo posamezne člane na podlagi razdelilnika po PU uvrstili na enega od terminov, ki so prikazani zgoraj. V kolikor se katerega od terminov zanesljivo ne morete udeležiti, nam to izrecno navedite v prijavnici (npr. da imate takrat že planiran dopust ali kakšno drugo odsotnost), saj vas bomo uvrstili na enega od terminov, ki je rezerviran za posamezno PU (zaradi že usklajenih odsotnosti policistov po posamezni PU z vodstvom policije).

 

Gre za prvi del projekta, v SPS bomo namreč z brezplačnimi tečaji varne vožnje nadaljevali tudi v prihodnje, saj gre za projekt, ki smo ga zasnovali kot dolgoročen projekt, ki bo potekal več let, naš cilj pa je, da iz veščin varne vožnje usposobimo vse člane SPS. Prav tako načrtujemo organizacijo nadaljevalnih tečajev, posebnih tečajev za voznike motornih koles ter tečajev, ki bodo posebej namenjeni voznikom vozil s prednostjo.

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete tudi na generalnega sekretarja SPS g. Žigo Planinca na GSM 041 600 346, ki v imenu SPS vodi navedeni projekt.


PRILOGA: PRIJAVNICA.docS spoštovanjem, 


mag. Kristjan Mlekuš

v.d. predsednika SPS

 

-


Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>