Pridružite se nam:

NEPRAVILNOSTI PRI RAZPOREJANJU NA DELO NA SKP PU – POZIV IN POBUDA

Datum objave: 02-12-2017

Spoštovane članice in člani SPS

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo v zadnjem obdobju prejeli več vprašanj članov, predvsem kriminalistov SKP posameznih PU, ki se nanašajo na odrejanje pripravljenosti na delo in spremembe razporeda dela. Skupne ugotovitve in naše mnenje vam predstavljamo v nadaljevanju.

 

Na podlagi pobud in vprašanj naših članov namreč ugotavljamo, da vodstva posameznih SKP PU, po našem mnenju napačno tolmačijo in v praksi napačno uporabljajo določbe 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 17. in 17.a ter podredno še 16. člena Kolektivne pogodbe za policiste.

 

Gre namreč za primere, ko je kriminalistom vnaprej v skladu in rokih iz KPP in ZODPol odrejena pripravljenost (npr. med vikendom), zaradi operativnih potreb pa jih nadrejeni nato nekaj dni pred pričetkom dela razporedijo v službo, pri čemer tolmačijo da gre v navedenem primeru za delo v času pripravljenosti. Problematiko bomo poskušali ponazoriti s praktičnim primerom, ki se dogaja v praksi:

 

Kriminalistu je npr. 1.12 (petek) odrejena pripravljenost za čas od 8.12. (petek) od 22.00 ure do 11.12.2017 (ponedeljek) do 7.00 ure. Nadrejeni kriminalista nato dne 6.12.2017 seznani, da mora (v času pripravljenosti) priti v službo v soboto 9.12.2017 med 8.00 in 21,00 uro zaradi nudenja pomoči pri izvajanju nalog UKP GPU.

 

Po našem mnenju gre v tem primeru za kršitev določb 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 17. in 17.a ter podredno še 16. člena Kolektivne pogodbe za policiste. Inštitut pripravljenosti za delo je namreč po definiciji poseben delovni pogoj, pri katerem mora biti uslužbenec policije, ki mu je pripravljenost odrejena, v pripravljenosti za delo doma ali na določenem kraju. Pripravljenost pomeni dosegljivost uslužbenca policije po telefonu ali drugih sredstvih za potrebe prihoda na delovno mesto ali na kraj, kjer je treba opraviti nujno nalogo. Uslužbenec policije, ki je v času pripravljenosti poklican na delo, se mora v najkrajšem možnem času zglasiti na delovnem mestu ali kraju, kjer je treba opraviti nujno nalogo. Torej, vnaprejšnje odrejanje prihoda na delo na dneve, ko je že odrejena pripravljenost, zaradi vnaprej znane naloge ki jo je treba opraviti, pomeni napačno uporabo inštituta, saj je nadrejeni z nalogo seznanjen in bi se v tem primeru moral poslužiti instituta spremembe razporeda po določilih 16. člena KPP.

 

Glede na opisan primer, je nadrejeni torej že 6.12.2017 vedel, da bo treba opraviti določeno nalogo in bi posledično moral bodisi spremeniti razpored določenim kriminalistom, ki so bili prosti, bodisi kriminalistu v pripravljenosti spremeniti tako razpored kot pripravljenost, hkrati pa obračunati dodatek za spremembo razporeda oz. nadurno delo (v kolikor bi bila sprememba razporeda v manj kot 24 urah). Določitev kriminalista, ki je v pripravljenosti za izvajanje vnaprej znane naloge je po našem mnenju napačna uporaba določb KPP, pri čemer so ti kriminalisti tudi oškodovani za izplačilo dodatka za spremembo razporeda dela ali celo nadurno delo, saj se po določbah ZODPol in KPP šteje (zgolj) kot redno delo oz. redni delovni čas.

 

Seznanjamo vas, da smo Vodstvu Policije podali pobudo na podlagi določb Kolektivne pogodbe za policiste in sicer da vse organizacijske enote policije opozorijo na pravilno izvajanje določb KPP.

 

Ker gre za širšo problematiko, povezano z operativnim delom na nivoju celotne policije, smo prav tako podali pobudo, da se v vseh Sektorjih kriminalistične policije posameznih PU, odredi nadzor nad razporejanjem kriminalistov na delo in tako preverijo naše navedbe. Zahtevali smo, da v vseh primerih, ko bo ugotovljeno postopanje na način, ki smo ga izpostavili, delodajalec sam pristopi k ustreznemu obračunu pripadajočih dodatkov vsem kriminalistom, ki jim dodatki niso bili obračunani in sicer za obdobje 5 letih (zastaralni rok po ZDR-1).

 

V kolikor delodajalec ne bo sledil naši pobudi, vas bomo naknadno pozvali, da nam vsi, ki ste bili zaradi napačne uporabe določb KPP oškodovani,  predložite  ustrezne podatke za vlaganje zahtevkov za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja (zahteve za plačilo dodatka za spremembo razporeda ali nadurno delo) ter sprožili ustrezne sodne postopke. Vsem članom SPS bomo nudili brezplačno pravno pomoč.

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>