Pridružite se nam:

Predsednik

 

mag. Kristjan Mlekuš |   Predsednik Sindikata policistov Slovenije

051 280-138  kristjan.mlekus@sindikat-policistov.si 
Predsednik Sindikata policistov Slovenije mag. Kristjan Mlekuš o sebi:
 

Sem Kristjan Mlekuš, rojen 1978. Policijsko kariero sem pričel leta 1993, z vstopom v kadetsko šolo v Tacnu. Po zaključku šole, leta 1997 sem pričel z delom kot policist na Policijski postaji Idrija. Po zaključenem študiju na Visoki policijsko – varnostni šoli sem bil premeščen na Policijsko postajo Nova Gorica, kjer sem do leta 2009 opravljal dela in naloge pomočnika komandirja. Delal sem na področju kriminalitete in varnosti cestnega prometa. V tem času sem zaključil univerzitetni študij Kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede.

Med letoma 2006 in 2007 sem bil pripadnik mirovnih sil Združenih narodov UNMIK na Kosovu, kjer sem opravljal naloge v operativi na področju kriminalitete - preiskovanje medetničnega, političnega in korupcijskega kriminala, ter kasneje še delo z informatorji in ciljno iskanje iskanih oseb.

Po prihodu iz mirovne misije sem zaključil podiplomski študij Menedžmenta kadrov in delovnih razmerij na Fakulteti za družbene vede. Magistriral sem na temo policijskih menedžerjev v slovenski policiji in leta 2011 pridobil znanstveni naziv magister znanosti. V tem času sem izvedel tudi več znanstvenih raziskav s področja upravljanja s človeškimi viri v policiji.

Od leta 2009 do leta 2014 sem bil komandir Policijske postaje Šempeter pri Gorici. Po ukinitvi enote pa sem na lastno željo zasedel delovno mesto vodje izmene na OKC PU Nova Gorica. S partnerko, prav tako policistko, imava dva prečudovita otroka.

Na povabilo takratnega predsednika sindikata policistov sem se po tehtnem razmisleku odločil za delo v sindikatu, ker bom lahko uporabil svoje znanje in dolgoletne izkušnje za dobrobit policistov. V svoji dosedanji karieri sem se vedno zavzemal za zadovoljstvo, dobre odnose in pravice policistov. Z delom v Sindikatu policistov Slovenije želim po svojih najboljših močeh prispevati k ureditvi statusa policistov, tako v delovnopravnem kot socialno-materialnem smislu. Verjamem v timsko delo in iskrene medosebne odnose. S takšnim pristopom verjamem v naš skupni uspeh.