Pridružite se nam:

Odnosi z javnostjo

 

Suzana Drašler |   Predstavnik za odnose z javnostjo

051 280 113  mediji@sindikat-policistov.si 
Predstavnik za odnose z javnostjo Suzana Drašler o sebi:
 
Verjamem, da bom s 15-letnimi izkušnjami dela na policiji, s svojim dobrim poznavanjem strategij Policije in zakonodaje, z vzpostavljenimi medijskimi kontakti, osebnostnimi lastnostmi in predanostjo delu uspešno opravljala zadane naloge. 

Izkušnje, ki sem jih pridobila v svoji dolgoletni profesionalni in strokovni karieri, so bile plod dela v različnih izobraževalnih ustanovah in poslovnih strukturah, in sicer:

• v letih 2000 ̶ 2002 sem zaključila šolo za policiste v Tacnu (kandidatka za policiste) in opravila pripravništvo na
  PP Postojna,
• med letoma 2002 in 2003 sem pričela z delom na PP Ilirska Bistrica, 
• od leta 2003 pa vse do danes sem opravljala naloge kot policistka specialistka I., v Centru za tujce v Postojni.

Moji začetki novinarskega dela segajo v leto 2000 v čas mojega službovanja v Tacnu, kjer sem pripravljala različne intervjuje, organizirala prireditve in slovesnosti, pisala napovednike, moderirala in povezovala interne dogodke Policije (slavnostni, športni, tuji obiski). Opravila sem  različna usposabljanja na temo Osnove protokola, tečaj javnega nastopanja ipd. Letos sem na povabilo predsednika sindikata policistov bila  povabljena kot moderatorka Kongresa SPS v Laškem, v mesecu juniju pa sem pripravila in pridobila adremo vseh novinarjev za obveščanje javnosti o delu sindikata policistov.

Leta 2007 sem diplomirala na Fakulteti za varnostne vede na temo Forenzične preiskave tekstilnih vlaken v povezavi s prometnimi nezgodami . Sedaj uspešno in dosledno zaključujem dodiplomski študij na Pravni fakulteti v Mariboru.

Leta 2014 sem pristopila k članstvu sindikata SPS. Prepričana sem, da bom s svojimi izkušnjami, znanjem, ambicijami ter delovnimi navadami veliko prispevala k še boljši uspešnosti našega sindikata SPS, ki uživa v javnosti velik ugled.

Želim si profesionalno, transparentno, lojalno in kvalitetno delo, saj z obveščanjem javnosti in naših članov podajamo kredibilna in verodostojna sporočila, ki so odraz našega dela, znanja in uspeha. 

Verjamem in vem, da bomo skupaj zmogli, kljub zahtevnemu in težkemu obdobju, ki je pred nami, biti še bolj uspešni in učinkoviti kot doslej. 

˝21. stoletje zahteva nov način razmišljanja, delovanja in povezovanja ljudi ter življenja.˝
(Suzana Drašler)