Splošne novice
UPOŠTEVANA POBUDA SPS V ZVEZI ODPRAVLJANJA POSLEDIC NEURIJ – ODGOVOR VODSTVA  POLICIJE

UPOŠTEVANA POBUDA SPS V ZVEZI ODPRAVLJANJA POSLEDIC NEURIJ – ODGOVOR VODSTVA POLICIJE

Spoštovane kolegice in kolegi!

Dne 6. 8. 2023 smo na vodstvo Policije in Ministrstva za notranje zadeve naslovili pobudo za ureditev zaznanih težav povezanih s trenutnimi zahtevnimi razmerami na terenu, ki smo vam jo dne 7. 8. 2023 posredovali v seznanitev.

Danes smo prejeli odgovor vodstva Policije, v katerem so v celoti podprli našo pobudo in prizadevanja za pomoč policistom in njihovim družinam. Vsebino odgovora navajamo v nadaljevanju teksta in ga hkrati prilagamo k obvestilu.

»Obveščamo vas, da v policiji skrbno in odgovorno spremljamo stanje, kateremu smo bili priča v zadnjih dneh, ko je Slovenijo prizadela huda naravna nesreča. V teh trenutkih se je še posebno izkazalo, kako pomembno je, da znamo drug drugemu priskočiti na pomoč, kar se je odražalo tudi na številnih požrtvovalnih in nesebičnih ravnanjih naših policistov in drugih zaposlenih v policiji.

Skladno s tem, v celoti podpiramo vaša prizadevanja za pomoč policistom in njihovim družinam, ki so tako ali drugače utrpeli škodo oziroma posledice. V tem delu tudi v celoti podpiramo vaš poziv.

V nadaljevanju bomo v policiji skupaj z ustreznimi službami ministrstva za notranje zadeve poskušali čim bolj pomagati pri odpravljanju posledic. V ta namen potekajo številne aktivnosti glede ocene škode na objektih in opremi policije, kot oceni posledic, ki so jih utrpeli naši zaposleni. Hkrati potekajo tudi aktivnosti, da se bodo začela zbirati sredstva za pomoč tistim, ki jih je neurje tako ali drugače najbolj prizadelo.

Vsekakor pa se tudi strinjamo, da je potrebno našim zaposlenim čimbolj pomagati. Zato tudi vodstvo policije poziva vse vodje na vseh nivoju, da gredo v okviru danih možnosti čimbolj nasproti zaposlenim, še zlasti tistim, ki v teh trenutkih najbolj potrebujejo pomoč, bodisi v obliki prostih dni, koriščenja dopusta (rednega, izrednega), drugačne oblike dela (npr. od doma) oziroma razporejanja delovnega časa (prilagoditev v okviru možnosti, itd..).

Zaradi tega vse vodje na vseh nivojih vodenja opozarjam, da različne oblike dela policije, predvsem pa akcijsko delo, ki praviloma traja več ur, prilagodijo vremenskim pogojem z vidika varstva in zdravja policistov pri delu. To seveda velja za celotno turistično sezono, ki je pred nami.

Policija mora vsekakor opraviti vse nujne naloge, ki so vezane na varovanje življenja in premoženja, vendar pa imamo možnost prilagajanja obsega in dinamike dela pri tistih nalogah, ki ne terjajo nujnosti. Skladno s tem apeliramo na vodje, da v tem pogledu ocenijo in prilagodijo ter po potrebni prestavijo določene naloge(npr. akcijsko delo) z namenom, da se na ta način pomaga najbolj prizadetim.

V policiji bomo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve čimprej ocenili stanje in na podlagi tega sprejeli potrebne dodatne ukrepe.«

Veseli nas dejstvo, da je vodstvo policije pozvalo vse vodje na vseh nivojih organizacije, da v okviru danih možnosti gredo čimbolj nasproti zaposlenim. Zaradi navedenega pričakujemo ustrezen odnos in iskanje rešitev, ki so v teh težkih razmerah nujno potrebne tako pri delu kot v življenju.

Vodstvu policije se zahvaljujemo za obravnavo in potrditev naše pobude, pa tudi prve ukrepe, ki bodo zagotovo olajšali organizacijo in samo delo uslužbencev policije na terenu.

Po današnjih zagotovilih so v pripravi tudi dodatni ukrepi s katerimi nameravajo odpraviti in zmanjšati zaznane težave, ki jih imajo tako vodje kot ostali uslužbenci in na katere smo jih opozorili. V celoti smo jih podprli saj menimo, da gre za obojestransko korist, tako delodajalca kot vseh zaposlenih.

Zavedamo se, da so posledice apokaliptičnih razmer in da bo odprava škode zahtevala veliko časa in energije. Toda tako težke preizkušnje so obenem tudi priložnost za ustvarjanje novih spoznanj, utrditev medsebojnih vezi in zavedanja, da le skupaj zmoremo in da smo skupaj močnejši.

S spoštovanjem!

Številka: 1958/OBC-39/2023/1

Datum: 9. 8. 2023                                                                                                                                                          Adil Huselja

                                                                                                                                                                             PODPREDSEDNIK SPS

Prejšnji ODPRAVLJANJE POSLEDIC NEURIJ – POBUDA DELODAJALCU
Naslednji OBRAVNAVA PREKRŠKOV PREKORAČITEV HITROSTI V ČASU POPLAV IN NARAVNE UJME – POBUDA DELODAJALCU

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član