Splošne novice
PRAVICA DO IZPLAČILA 20 ODSTOTKOV VIŠJE JUBILEJNE NAGRADE – OBVESTILO ČLANSTVU SPS

PRAVICA DO IZPLAČILA 20 ODSTOTKOV VIŠJE JUBILEJNE NAGRADE – OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Spoštovane članice in člani SPS, ter vsi zaposleni.
Ponovno vas obveščamo, da ste kot člani Sindikata policistov Slovenije (SPS) upravičeni do izplačila 20 odstotkov višjih jubilejne nagrade, ker je Sindikat policistov Slovenije podpisnik aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13). Z navedenim aneksom je v njegovem 4. členu določeno, da članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada.
Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu, članu reprezentativnega sindikata izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev, zato je najboljše, da zahtevo izpolnite na spletni strani SPS, še pred samim izpolnjevanjem pogojev. Po prejemu zahtevka, ga bomo v SPS opremili z žigom in ga s podpisom predsednika SPS posredovali delodajalcu, ki vam bo na podlagi te zahteve tako izplačal za 20 odstotkov višjo jubilejno nagrado.
Pogoj za izplačilo jubilejne nagrade je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Glede delodajalcev v javnem sektorju pa je treba upoštevati četrti in peti odstavek 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 80/18, ki določata, da se kot delodajalec v javnem sektorju za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje:
• delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002 dalje;
• delodajalec, ki po vsebini in statusu ustreza delodajalcu v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in sicer:
• v celotni SFRJ do vključno 24. 6. 1991,
• v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 dalje do vključno 12. 7. 2002,
• v državi članici EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU in
• v državi, ki ni članica EU, če je javnega uslužbenca na delo v državo, ki ni članica EU, napotil delodajalec;
• institucija EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.
Prav tako se za delovno dobo pri delodajalcih v javnem sektorju šteje tudi delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri mednarodni organizaciji, v kateri se je zaposlil s podporo Republike Slovenije.
Posebej poudarjamo, da se v skupen seštevek šteje le delovna doba preživeta v javnem sektorju, kar pomeni, da v skupni seštevek ni mogoče vštevati delovne dobe, ki je bila pridobljena zunaj javnega sektorja. Pri tem pa ni pomembno ali je skupno potrebno delovno dobo javni uslužbenec dosegel v neprekinjenem obdobju ali ne. Vštevajo se mu namreč vsa dejanska leta dela v javnem sektorju. Delovna doba se šteje na način, kot je določen za obračun dodatka za delovno dobo. Opozarjamo vas tudi, da je v 5. členu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji št. 46/13, določeno še, da javnemu uslužbencu jubilejna nagrada pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
Obračunano višino jubilejne nagrade lahko preverite na obračunu plače - plačilni listi, in sicer za tisti mesec ko vam je bila jubilejna nagrada obračunana in izplačana. Navedeno dejstvo je od primera do primera različno. Praviloma pa je jubilejna nagrada obračunana pri naslednji plači ko ste izpolnili pogoje za skupno 10, 20, 30 oziroma 40 let zaposlitve v MNZ, Policiji oziroma pri ostalih delodajalcih v javnem sektorju.

Pravno podlago za izplačilo jubilejne nagrade za javne uslužbence predstavlja 1. odstavek 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), v povezavi z drugim odstavkom 14. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21), ki določa, da javnemu uslužbencu pripadajo in se izplačajo jubilejne nagrade v naslednji višini:

OBDOBJE DELA VIŠINA NAGRADE ZA VSE JAVNE USLUŽBENCE VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE SPS (+20%) RAZLIKA V PLAČILU
10 LET 302,91 EUR 363,49 EUR +60,58 EUR
20 LET 454,35 EUR 545,22 EUR + 90,87 EUR
30 LET 605,81 EUR 726,97 EUR +121,16 EUR
40 LET 605,81 EUR 726,97 EUR + 121,16 EUR

Obrazec zahteve za izplačilo jubilejne nagrade, povišane za 20 odstotkov najdete na spletni strani SPS, na povezavi: https://www.sindikat-policistov.si/. Najprej se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, nato pod zavihkom Psihosocialna pomoč odprite rubriko Jubilejna nagrada. Odpre se vam obrazec za vnos podatkov, katere izpolnite in oddate. Po prejemu vašega obrazca, le-tega opremimo z žigom in podpisom predsednika SPS. V nadaljevanju tako izpolnjeno in podpisano zahtevo posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi tega izplačal za 20% višjo jubilejno nagrado.
Opozarjamo vas še, da bodo zahteve za izplačilo jubilejnih nagrad za člane reprezentativnih sindikatov, ki bodo delodajalcu posredovane po 10. dnevu v posameznem mesecu, poračunane naknadno, in sicer v naslednjem mesecu. To pomeni, da boste zaradi zamude pri oddaji zahteve, pri naslednji plači prejeli jubilejno nagrado v običajni – splošno določeni višini, šele mesec dni kasneje pa poračun razlike do višine, ki vam s spremembo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti pripada.
Prav tako opozarjamo vse tiste, ki ste že prejeli jubilejno nagrado, vendar še niste vložili zahtevka preko sindikata za povišanje le te še za 20 odstotkov, da terjatve iz delovnega razmerja skladno z 202. členom ZDR-1 zastarajo v roku petih let, kar pomeni, da lahko v roku petih let od datuma izpolnitve jubileja preko sindikata vložite zahtevek za 20 odstotkov povišanja že prejete oz. izplačane jubilejne nagrade.
Vse člane Sindikata policistov Slovenije zato pozivamo, da na spletni strani SPS izpolnijo obrazec za oddajo zahteve za višjo jubilejno nagrado, ko za izplačilo le-te izpolnijo pogoje. V primeru dodatnih pojasnil, težav z izpolnjevanjem obrazca za oddajo zahteve za izplačilo višje jubilejne nagrade ali dodelitve pozabljenega uporabniškega imena in gesla se lahko obrnete na Lien Ličen, elektronski naslov lien.licen@sindikat-policistov.si ali telefonska številka 051 280 115.

Sočasno še posebej opozarjamo člane, ki so zaključili šolanje kot kadeti:
- 32. generacije, da v letošnjem letu izpolnite pogoje za jubilejno nagrado, in sicer za 20 let delovne dobe,
- 22. generacije, da v letošnjem letu izpolnite pogoje za jubilejno nagrado, in sicer za 30 let delovne dobe
- 12. generacije, da v letošnjem letu izpolnite pogoje za jubilejno nagrado, in sicer za 40 let delovne dobe.

Prav tako tudi vse ostale zaposlene, ki izpolnjujete pogoje za izplačilo jubilejnih nagrad in še niste člani katerega od reprezentativnih sindikatov, vabimo k včlanitvi v Sindikat policistov Slovenije in posredovanju izpolnjenih zahtev za izplačilo jubilejne nagrade v skladu z zgoraj navedenimi navodili. Več informacij glede včlanitve dobite na spletni strani SPS www.sindikat-policistov.si ali pri naših regionalnih predstavnikih.


Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS

Številka: 3643/OBC-24/2022/1
Datum: 6. 5. 2022

Prejšnji POSLANICA SINDIKATA POLICISTOV OB 1. MAJU, PRAZNIKU DELA
Naslednji REGRES ZA LETNI DOPUST BO IZPLAČAN 14.6.2022 - OBVESTILO ČLANSTVU
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član