Pridružite se nam:

Pravna pomoč

Pravna pomoč je temeljna pravica člana Sindikata policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS). V SPS imajo člani pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnega, kazenskega in civilnega prava, s prioritetnim poudarkom na delovnem pravu in varstvu pravic iz delovnega razmerja.

SPS je vzpostavil mrežo odvetnikov po regijah, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju.

Vloga za pravno pomoč