Pridružite se nam:

Sekretariat

 

Žiga Planinec |   v.d. Generalni sekretar

051 280 114 ziga.planinec@sindikat-policistov.si
v.d. Generalni sekretar Žiga Planinec o sebi:

V policijo sem vstopil leta 1988, kot kadet 22. generacije takratne KŠM. Po šolanju sem se zaposlil na PP Kranj, kjer sem opravljal dela in naloge na vseh segmentih policijskega dela, od policista pripravnika do pomočnika komandirja. Jeseni leta 2015 sem odšel v Center za raziskovanje in socialne veščine PA GPU, kjer sem prevzel vodenje delovne skupine za upravljanje konfliktov in mediacijo v policiji in koordinacijo policijskih zaupnikov.

Šport je moj spremljevalec že iz najstniških let in logična posledica takšnega načina življenja je bil študij na Fakulteti za šport. Zaradi hujše poškodbe sem moral študij žal prekiniti, a športa nisem nikoli povsem opustil. Šport mi je dal prenekatero izkušnjo, ki sem jo prenesel v življenje. Uvidel sem, da so porazi sestavni del športa. Če se iz porazov znaš kaj naučiti, je to lahko samo dobrodošlo pri doseganju novih zmag. Izoblikoval, utrdil sem si tudi precej lastnosti, ki mi pomagajo pri soočanju z vsakodnevnimi problemi.

Poleg družine in rekreacije precej prostega časa namenim prostovoljnemu delu. Po letu 2000 so me poti vedno bolj in bolj vodile na področje socialnega dela. Uspešno združevanje prakse s teorijo se je rezultiralo v diplomiranju na Fakulteti za socialno delo. Z delom na področju sociale sem si zelo razširil socialno mrežo, kar je več kot dobrodošlo pri iskanju rešitev za nastale probleme. Hvaležen sem vsem ljudem, ki so vstopali v moj svet in vanj prinašali tako slabe, kot dobre stvari, me s tem bogatili in širili moja obzorja.

Na povabilo v. d. predsednika sindikata policistov sem se aprila 2017 odločil, da sprejmem nove izzive v življenju in vstopim v SPS. V skladu s prepričanjem, da nepremostljivih ovir ni, želim dati del sebe za boljši jutri vseh nas.


 
 
 

Lien LIČEN |   sekretarka

051 280 115 lien.licen@sindikat-policistov.si
sekretarka Lien LIČEN o sebi:

Sem Lien Ličen, rojena 1987. Po končani ekonomski gimnaziji v Novi Gorici, sem šolanje nadaljevala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Tekom študija se je moje zanimanje usmerilo v področje kazenskega prava, zaradi česar sem se leta 2009 prijavila na razpis za kandidata za policista. Po zaključku šolanja, sem leta 2011 pričela z delom kot policistka na Policijski postaji Nova Gorica, koder sem opravljala splošne policijske naloge.

Z zaposlitvijo sem se kot javna uslužbenka srečala tudi z množico predpisov iz delovno pravnega področja, zaradi česar je moje zanimanje, poleg kazensko pravnega razširilo tudi na področje pravic in dolžnosti s katerimi se srečujem v delovnem razmerju.

Zaradi šolanja na Policijski akademiji in posledično nastopom službe, sem dodiplomski študij začasno opustila in z njim nadaljevala leta 2015, ko sem pričela s pisanje diplomske naloge. Diplomska naloga je v zaključni fazi  in bo predvidoma zaključena v letošnjem letu.

Največji uspeh v mojem življenju je zame moja družina, v kateri odraščata dva otroka.

V čast mi bo opravljati naloge za SPS, pri čemer mi bo zagotovo služil močan čut do sočloveka, iskrenost,  izkušnje z opravljanjem nalog policije, pridobljeno znanje tekom študija in občutek za pravičnost.

 
 
 

Urška Bukovšek |   Poslovna sekretarka

051 280 121 urska.bukovsek@sindikat-policistov.si
Poslovna sekretarka  Urška Bukovšek o sebi:
Sem Urška Bukovšek, rojena 21.8.1978 v Celju. Po končani srednji ekonomski šoli v Celju sem se prijavila na razpis za kandidata za policista. Od leta 2003 sem na PP Brežice opravljala splošne policijske naloge in varovanje državne meje. Konec leta 2009 pa sem bila premeščena na Policijsko upravo Celje na Policijsko postajo Celje. 

Leta 2008 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv diplomiran ekonomist. Podiplomski študij sem nadaljevala in zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. 

Članica Sindikata policistov Slovenije sem od začetka njegove ustanovitve, saj verjamem, da mi lahko sindikat pomaga, da se uspešno soočam s težavami, s katerimi se policisti srečujemo pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica. Bilo mi je v veselje in čast, ko sem postala del tega sindikata, saj verjamem, da lahko s svojim znanjem, ki sem ga v teh letih študija in dela na terenu pridobila, pomagam ostalim zaposlenim v policiji.
 
 
 

Tanja  Majcen |   Strokovna sodelavka

051 280 116 tanja.majcen@sindikat-policistov.si
Strokovna sodelavka Tanja  Majcen o sebi:

Sem Tanja Majcen, v policijo sem prišla leta 2010, ko je bil ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Pred tem sem delala kot kontrolor na področju porabe evropskih sredstev, svojo poklicno pot pa sem začela v lokalni samoupravi, kot pripravnica na občini. V policiji sem delala kot višja kriminalistična inšpektorica – preiskovalka na področju gospodarskega kriminala, javnega sektorja in korupcije. Kot napotena nacionalna strokovnjakinja sem delala v Evropski komisiji, v OLAF-u, Evropskemu uradu za boj proti prevaram, kjer je bilo moje področje preprečevanje prevar.

 

Po končani srednji ekonomski šoli sem šolanje nadaljevala na Visoki policijsko-varnostni šoli. Po diplomi sem leta 2009 z znanstvenim magisterijem na področju mednarodnih, primerjalnih in evropskih državnih študij uspešno zaključila še podiplomski študij.

 

Trudila se bom, da bom z znanjem tujih jezikov, svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami lahko pripomogla k dobremu učinkovitemu in uspešnemu delu sindikata.

 

Svoje delo opravljam odgovorno, profesionalno, zakonito in po svojih najboljših močeh. Verjamem v komunikacijo, lojalnost in skupno iskanje rešitev ter v to, da je temelj vsega pogovor in dogovor.

 

Ker je naše življenje in delo vedno bolj stresno, sem v svoje življenje pripeljala meditacijo, dihanje, EFT, či gong in druge načine sproščanja in čiščenja telesa ter duha. Ta tematika me zelo zanima, o rezultatih lahko govorim iz svojih lastnih izkušenj, zato tudi tu vidim svojo dodano vrednost.

 

“Na koncu je vse dobro. Če ni dobro, potem še ni konec.” (kitajski pregovor)