Pridružite se nam:

POMEMBEN NAPREDEK PRI REŠEVANJU PROBLEMATIKE SLUŽBENIH STANOVANJ

Datum objave: 11-12-2017

Skupno obvestilo Sindikata policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije:


Spoštovane policistke in policisti ter drugi zaposleni v Policiji!

 

Obveščamo vas, da smo dne 8.12.2017 s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije prejeli dokument št. 001-116/2017 (11-01), naslovljen na Državni zbor in vsebuje drugačne predloge ureditve problematike službenih stanovanj za delavce Policije, kot so trenutno v parlamentarni proceduri. V obeh policijskih sindikatih (PSS in SPS) predlagane rešitve, ki so nakazane v navedenem dokumentu podpiramo, saj ocenjujemo, da bi pomenile začetek socialnega dialoga k ustrezni ureditvi področja. Nenazadnje, Vlada Republike Slovenije se je v XI. točki Stavkovnega sporazuma iz leta 2016 jasno zavezala, da ne bo enostransko posegla v pravice, ki so bile dogovorjene s sporazumom, med katere sodijo tudi določbe Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki se sedaj po nujnem postopku spreminjajo.

Iz predmetnega dokumenta MNZ namreč izhajata dve pomembni zavezi, ki jih je pripravljena nase prevzeti  Vlada RS, ki sicer predlagani spremembi ZODPol nasprotuje:

1.       Da se MNZ zaveže, da bo do konca meseca januarja 2018, v socialnem dialogu z reprezentativnima sindikatoma pripravilo ustrezno konkretno rešitev v obliki zakonskih dopolnil, ki bi celovito in sistemsko urejalo vprašanje službenih stanovanj, s čimer bi izpolnilo zavezo iz Stavkovnega sporazuma

2.       Da se MNZ zaveže, da bo problematiko najema službenih stanovanj upokojenih policistov, ki imajo status veterana vojne za Slovenije, sistemsko in v sodelovanju z veteranskimi organizacijami, uredilo z ustreznimi dopolnitvami zakona, ki ureja vojne veterane v roku 10 dni

 

Reprezentativni sindikati v policiji  ocenjujemo, da je predlagana rešitev MNZ ustrezna, saj v reševanje pereče problematike vključuje socialne partnerje in pomeni začetek socialnega dialoga, zagotavlja pa tudi pot, po kateri se stanovanjska problematika policistov lahko uredi sistemsko in celovito.

 

V SPS in PSS še enkrat poudarjamo, da pričakujemo takšno rešitev, ki bo enakopravna do vseh kategorij policistov, tako aktivnih, kot upokojenih, vojnih veteranov in invalidov ter njihovih družin. Ponovno opozarjamo, da trenutne zakonske rešitve, ki so v parlamentarni proceduri, zadeve rešujejo parcialno in kršijo načelo enakosti ostalih kategorij policistov. Reprezentativna sindikata v policiji po proučitvi predlaganih sprememb ZODPol in vloženih amandmajev ugotavljata tudi, da predmetna sprememba sploh ne bo zajela vseh tistih, ki jim je (kljub parcialnosti) namenjena. Po naši oceni ta sprememba tudi ne zagotavlja, da bo lahko najemnik ostal v najemnem razmerju v stanovanju ki ga zaseda in posledično v ničemer ne prekinja sedanje prakse lastnika stanovanj (MNZ), da tem uslužbencem oz. upokojencem zagotovi stanovanje v drugem kraju.

 

Od odgovornih zato pričakujemo, da zagotovijo ureditev področja službenih stanovanj v socialnem dialogu in se na tak način poiščejo rešitve, ki bodo pravične tako za upokojene, kot aktivne policiste in njihove družine ter se na tak način zagotovi socialna varnost ljudi, ki skrbijo (in so skrbeli) za varnost prebivalcev Republike Slovenije.

 

mag. Kristjan Mlekuš                                                 Radivoj Uroševič

v.d. predsednika SPS                                                    predsednik PSS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>