Pridružite se nam:

ENOTEN NASTOP OBEH POLICIJSKIH SINDIKATOV PRI VLOŽITVI AMANDMAJEV NA PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELU V POLICIJI

Datum objave: 07-12-2017

Spoštovane policistke in policisti ter drugi zaposleni v Policiji

 

V zadnjih dveh tednih je v slovenski javnosti odmevala zgodba upokojenega policista, invalida in očeta samohranilca, ki mu grozi deložacija in službenega stanovanja v lasti Ministrstva za notranje zadeve. Zaradi medijskega odziva se je zganila tudi politika, pri čemer je skupina poslank in poslancev v Državni zbor vložila predlog sprememb in dopolnitev  Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki pa po mnenju obeh reprezentativnih sindikatov v policiji ne rešuje in ureja problematike celovito in enakopravno do vseh zaposlenih v policiji. V obeh sindikatih smo na problematiko službenih stanovanj opozarjali že skoraj dve leti, vendar se področje ni uredilo, tako da je posledično prišlo do situacije, ko deložacija grozi večjemu številu upokojenih policistov.

 

Policisti, ki tvegamo svoje življenje in zdravje za zagotavljanje varnosti ljudi, smo soočeni z dejstvom, da službe zaradi specifičnosti dela, ne opravljamo v svojem domačem okolju, ampak vse prepogosto zaradi potreb policije na drugem koncu države. Tako je marsikateri policist prisiljen v selitev v kraj, ki je bližje službi,  zaradi nizkih dohodkov pa si ne morejo privoščiti najema stanovanja na trgu po profitnih najemninah. Zato službena stanovanja, čeprav ne gre za pravico iz delovnega razmerja, predstavljajo pomemben vidik socialne varnosti policistov.

 

Ravno zaradi teh dejstev, smo v SPS in PSS enotnega mnenja, da področja službenih stanovanj država ne more reševati parcialno in pod pritiskom javnega mnenja, temveč mora zaščititi socialno varnost policistov na takšen način, ki je celovit in enakopraven do vseh policistov in njihovih družin.

 

Vložen predlog sprememb in dopolnitev ZODPol po našem mnenju nedvomno pomeni korak v pravo smer, vendar po drugi strani postavlja v neenak položaj številne kategorije policistov in drugih zaposlenih v policiji, ki se bodo (in so se tudi že) v podobnem primeru znašli v prihodnje. Zaradi tega smo v obeh policijskih sindikatih vseskozi zagovarjali pravično, celovito in sistemsko ureditev področja najema službenih stanovanj.

 

Ker gre za temo, pomembno za večje število policistov, upokojenih policistov in drugih zaposlenih v policiji, smo PSS in SPS danes, 7.12.2017 na vse poslanske skupine in matično delovno telo vložili skupen in enoten predlog amandmajev na vložene spremembe in dopolnitve ZODPol, ki po našem mnenju ustrezno dopolnjujejo in nadgrajujejo predlog skupine poslank in poslancev ter zagotavljajo socialno varnost zaposlenih, ki so ali bodo najemniki službenih stanovanj.

 

S predlaganimi amandmaji na zakon, v SPS in PSS zasledujemo skupen cilj zaščite različnih kategorij zaposlenih/najemnikov, ki jih predlagana novela postavlja v neenakopraven položaj. Med temi kategorijami so zlasti najemniki, ki so:

·         aktivni policisti z mladimi družinami, ki zaradi delovnih potreb službujejo daleč od domačega okolja

·         aktivni policisti in njihove družine v primeru smrti najemnika, smrt pa ni nastopila pri izvajanju policijskih nalog (npr. smrti zaradi bolezni, nezgodne smrti)

·         druge zaposlene v policiji, ki nimajo statusa policistov (administrativno osebje, hišniki, kuharice)

·         drugi primeri, ko je družina policista zaradi različnih okoliščin potisnjena na socialni rob (posebej izpostavljamo primer pogrešanega policista)

 

Navedene kategorije so posebej v nekaterih primerih v bistveno slabšem socialnem položaju kot osebe, ki jih je vložena novela že zajela, predvsem v primerih smrti policista (najemnika), ko družina ostane brez dela dohodkov, morebitna izselitev iz službenega stanovanja pa bi zanje pomenila socialno dno. V podobni situaciji je tudi strokovno tehnično osebje, predvsem zaradi izredno nizkih dohodkov, ker nimajo statusa policistov, pa jih predlagana  novela zakona povsem izključuje. Posebej izpostavljamo resničen primer pogrešanega policista, družina pa zaradi okoliščine, da ni najden mrtev ni upravičena niti do podaljšanja najemne pogodbe, niti do družinske pokojnine za majhne otroke in je preživetje z eno plačo, ob najemu profitnega stanovanja skoraj nemogoče.

 

Država pa mora po našem mnenju posebej poskrbeti za aktivne policiste z mladimi družinami, ki so v službo razporejeni daleč od doma. Zaradi teh okoliščin so prisiljeni iskati najem profitnih stanovanj (službenih namreč ni dovolj na voljo), saj jim oddaljenost delovnega mesta ne omogoča usklajevanja družinskih in delovnih obveznosti. Zaradi obremenjenosti z vožnjo, nezmožnosti zagotavljanja varstva majhnih otrok in podobnih okoliščin, je v preteklih letih veliko število policistov tudi prekinilo delovno razmerje. Posledično so policijske enote kadrovsko podhranjene, policisti teh enot pa trpijo za sindromi izčrpanosti in izgorelosti.  

 

V predlogu amandmajev oba sindikata v policiji zasledujeta celovito in sistemsko rešitev, ki bo pravična in enakopravna tako do upokojenih policistov, kot aktivnih in njihovih družin ter ostalih zaposlenih v policiji. Prav tako predlagani amandmaji predvidevajo, da Vlada RS letno za izvrševanje dopolnjenih 86. in 88. člena zagotavlja posebej določena namenska sredstva.

 

Predlog amandmajev smo danes 7.12.2017 poslali vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru Republike Slovenije, saj lahko le te do plenarnega zasedanja 36. redne seje parlamenta, ki se prične v ponedeljek 11.12.2017, formalno vložijo amandmaje na predlog zakona. Pri obravnavi zakona na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, katerega se predstavniki SPS in PSS zaradi nestrinjanja s parcialnim reševanjem problematike nismo udeležili, je več poslancev posebej poudarilo, da je državna dolžna poskrbeti za policiste, ki tvegajo svoje življenje in zdravje za varnost ljudi in celotne skupnosti. Ravno zaradi tega od poslanskih skupin pričakujemo ravnanje, ki je v skladu z izrečenimi besedami ter predlagane amandmaje obeh policijskih sindikatov  vložijo do poteka poslovniškega roka (nedelje 10.12.2017) in tako dopolnjen zakon tudi potrdijo na plenarnem zasedanju.

 

 

S spoštovanjem, 


mag. Kristjan Mlekuš

v.d. predsednika SPS                

                                                                                              

Datum :   7.12.2017    

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>