Pridružite se nam:

ZAČETNE IN NADALJEVALNE CELODNEVNE DELAVNICE »POLICIJSKI STRES – MED TEORIJO IN PRAKSO«

Datum objave: 09-09-2017


Sindikat policistov Slovenije (SPS) je v letošnjem in preteklih letih na psihosocialnem področju izvedel številne aktivnosti, med katerimi imajo usposabljanja s področja stres menedžmenta osrednjo vlogo. V zadnjih petih letih smo izvedli številne celodnevne in dvodnevne delavnice, strokovne posvete in seminarje, katerih se je udeležilo več kot tisoč članov sindikata. Veseli nas dejstvo, da so udeleženci zelo dobro ocenili vsebino in izvedbo navedenih aktivnosti in obenem predlagali nadaljevanje izvajanj in dodatno učenje sprostitvenih tehnik in načinov premagovanja stresa.

Do konca letošnjega leta načrtujemo izvedbo še treh delavnic »policijski stres med teorijo in prakso – osnovna delavnica« in treh nadaljevalnih delavnic »vpliv komunikacije in komuniciranja na stresnost življenja, sprostitvene tehnike za zmanjšanje negativnih posledic stresa« za člane sindikata.

Teme usposabljanja na osnovni delavnici: stres menadžment, dihalne tehnike in vaje, sprostitvene tehnike, meditacija, či gong in EFT – Emotional Freedom Techniques oziroma Tehnike doseganja čustvene svobode. Prednost bomo dali tistim, ki so v zadnjih letih bili bolj izpostavljeni stresnim dejavnikom. Delavnice bomo izvedli v Centru dobrega počutja ZANA v Velenju.

Teme usposabljanja na delavnici »vpliv komunikacije in komuniciranja na stresnost življenja, sprostitvene tehnike za zmanjšanje negativnih posledic stresa«: sprostitvene tehnike, komunikacija in komuniciranje kot dejavnik stresa in kot orodje za njegovo zmanjšanje, kar omogoča boljšo raven komunikacije v delovnem okolju in s tem tudi preprečevanje in odpravljanje konfliktov med člani kolektiva. Delavnice bomo izvedli v kongresnih prostorih Term Zreče v Zrečah.

Strokovni posvet »zdravje omogoča delo in življenje«, ki bo 30. 11. 2017 bomo izvedli v sodelovanju z zunanjimi institucijami z namero, da predstavimo pomembnost zdravja v življenju posameznika in kaj lahko naredimo za zdravje, da smo lahko učinkoviti in uspešni tako v službi kot življenju nasploh. O vsebini, programu, predavateljih in načinu prijave na posvet vas bomo seznanili s posebnim obvestilom. Strokovni posvet bomo izvedli v prostorih Policijske akademije v Tacnu.

Termine delavnic v jesenskem času so naslednji:
1. začetna: petek, 20. oktober 2017 med 9.00 in 17.00 uro v Centru dobrega počutja ZANA v Velenju;
2. začetna: petek, 24. november 2017 med 9.00 in 17.00 uro v Centru dobrega počutja ZANA v Velenju;
3. začetna: petek, 1. december 2017 med 9.00 in 17.00 uro v Centru dobrega počutja ZANA v Velenju
4. nadaljevalna: ponedeljek, 27. november 2017 med 09.00 in 17.00 uro v Termah Zreče v Zrečah;
5. nadaljevalna: ponedeljek, 4. december 2017 med 9.00 in 17.00 uro v Termah Zreče v Zrečah;
6. nadaljevalna: ponedeljek, 11. december 2017 med 09.00 in 17.00 uro v Termah Zreče v Zrečah.

Vse delavnice bomo izvedli v prijetnem in sproščenem okolju navedenih centrov. Organiziral in izvedel jih bo Adil Huselja, vodja projektne skupine za psihosocialno podporo v SPS.
Delavnice so namenjene vsem članicam in članom SPS, ne glede na delovno mesto oziroma delo, ki ga opravljate. Posameznih delavnic se lahko udeleži največ dvajset oseb, o uvrstitvi na seznam usposabljanj pa boste obveščeni po prejemu prijave. Za nadaljevalno delavnico se lahko prijavijo le tisti, ki so se že udeležili začetne delavnice. Udeležencem usposabljanja bo priznana delovna obveza osmih ur, udeležba pa je za članice in člane SPS brezplačna. To velja tudi za vse članice in člane SPS, ki so zaposleni v organizacijskih enotah MNZ, le da morajo s prijavo na delavnico seznaniti svojega nadrejenega – vodjo, da udeležbo priglasi pristojni osebi v MNZ, da izda soglasje in se na ta način udeležba omogoči pod enakimi pogoji, kot jih imajo zaposleni v policiji.

Vsi, ki bi se želeli udeležiti začetne ali nadaljevalne delavnice pošljite prijavo na naslov: adil.huselja@sindikat-policistov.si, z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek;
2. telefonska številka;
3. policijska enota / organizacijska enota;
4. delovno mesto;
5. številka, datum in lokacija delavnice.

Za več informacij vam je Adil Huselja na voljo tudi na telefonski številki 051/280-135.
Sindikat policistov Slovenije želi vsem svojim članicam in članom omogočiti pridobitev novih znanj za uspešno premagovanje vsakodnevnih obveznosti ter za zmanjševanje in odpravljanje škodljivih posledic stresa. Delavnice priporočamo vsem, še posebej pa tistim, ki ste bili letos ali lani v bolniškem staležu več kot enaindvajset dni, ste bili poškodovani ali ste se v službi ali družinskem okolju srečevali s čustveno obremenjujočimi dejavniki, ki so vas prizadeli in vam porušili notranje ravnovesje.

Stresnim dogodkom se ni moč izogniti, z znanjem in določenimi tehnikami pa lahko bistveno vplivamo na pravočasno zaznavanje dejavnikov stresa in predvsem na zmanjševanje negativnih posledic, ki vplivajo na naše počutje, zdravje in kvaliteto življenja. S tovrstnim delom in organizacijo delavnic želimo dati članicam in članom znanja in kompetence, ki jim lahko pomagajo na vseh področjih življenja.

S spoštovanjem!

mag. Kristjan Mlekuš
v.d. predsednika SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>